Bùi Chát

вьетнамский

Lê Đình Nhất-Lang

английский

Không thể khác

Những người anh em
Đã phản bội chúng tôi
Đã ném chúng tôi vào ngục
Đã nhuộm đỏ màu da chúng tôi
Đã hi sinh mạng sống chúng tôi
Cho những giấc mơ ngột hứng của họ

Những người anh em
Vẫn lừa lọc chúng tôi
Vẫn tước đoạt ánh sáng, giọng nói chúng tôi
Vẫn doạ dẫm chúng tôi
Bằng súng và thực phẩm

Ngoài sức tưởng tượng của họ
Chúng tôi
Dưới bầu trời đen thẳm
Từng ngày từng ngày
Không lúc nào ngơi nghỉ
Việc nghĩ đến họ

    Cầu
          Nguyện

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Can’t Be Otherwise

Those brothers
Have betrayed us
Have thrown us into jail
Have dyed our skins red
Have sacrificed our lives
For their impulsive dreams
Those brothers
Still deceive us
Still deprive us of our light, our voice
Still threaten us
With guns and food
Beyond their imagination
We
Under this deep dark sky
Day in and day out
Never ever cease
Thinking about them
Praying
And
Vowing

Translated by Lê Đình Nhất-Lang