Bùi Chát

вьетнамский

Matthias Göritz, Pham Thi Hoai

немецкий

Không thể khác

Những người anh em
Đã phản bội chúng tôi
Đã ném chúng tôi vào ngục
Đã nhuộm đỏ màu da chúng tôi
Đã hi sinh mạng sống chúng tôi
Cho những giấc mơ ngột hứng của họ

Những người anh em
Vẫn lừa lọc chúng tôi
Vẫn tước đoạt ánh sáng, giọng nói chúng tôi
Vẫn doạ dẫm chúng tôi
Bằng súng và thực phẩm

Ngoài sức tưởng tượng của họ
Chúng tôi
Dưới bầu trời đen thẳm
Từng ngày từng ngày
Không lúc nào ngơi nghỉ
Việc nghĩ đến họ

    Cầu
          Nguyện

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Es kann nicht anders sein

Diese Brüder
Haben uns betrogen
Uns ins Gefängnis geworfen
Unsere Haut rot gefärbt
Unsere Leben geopfert
Für ihre impulsiven Träume

Diese Brüder
Betrügen uns immer noch
Berauben uns immer noch des Lichts und der Stimme
Drohen uns immer noch
Mit Gewehren und Brot

Jenseits ihrer Vorstellungskraft sitzen
Wir
Unter diesem tiefdunklen Himmel
Tagein und Tagaus
Niemals hören wir auf
An sie zu denken
Und zu beten

Übersetzt von Matthias Göritz und Pham Thi Hoai