Miloš Đurđević

хорватский

Miloš Đurđević

английский

Morse, gluhi prijatelju [tanki, bljedunjavi pokrov...]

tanki, bljedunjavi pokrov ovio je gole grane stabala u ovom dijelu grada,
tamo se čini da noć još traje, ovdje gledamo mrtvu svjetlost drugog sunca,
prazan crtež, izblijedjele obrise u tupom zraku koji se omotava oko one
iste, preslabe smrti i onda će je ispustiti, dotaknuti


© Miloš Đurđević
Из: Umbrijska sunčanica i druge pjesme
Zagreb: Meandar, 2010
Аудиопроизводство: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Morse, My Deaf Friend [thin, pallid cover...]


thin, pallid cover wrapped around bare tree branches in this part of  

town, over there it seems night is not over, here we are looking at the

dead light of a different sun, empty drawing, washed out contours in

dull air wrapping around the very same, too weak death, and then it

will drop it, touch itTranslated by the author