Miloš Đurđević

хорватский

Miloš Đurđević

английский

Morse, gluhi prijatelju [zatim se naglo povuklo...]

zatim se naglo povuklo, dva dana žestoke vrtoglavice, gubitak osnovne
orijentacije, nesnalaženje i zbunjenost kao na izlazu iz tunela koji je
odjednom prekinut: taj odvojak za koji si nekako bio siguran da bi njime
trebalo nastaviti dalje, još neko vrijeme, odjednom te izbacuje van, u
kuglu žitke svjetlosti koja se ne razlijeva, žmirkaš, čekaš i ne znaš kamo
sad; iznad tebe u valovima koji se ne šire niti uviru dopiru odjeci tutnjave,
ni daška vjetra


© Miloš Đurđević
Из: Umbrijska sunčanica i druge pjesme
Zagreb: Meandar, 2010
Аудиопроизводство: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Morse, My Deaf Friend [and then it withdraws suddenly...]


and then it withdraws suddenly, two days of fierce vertigo, the loss of

basic orientation, shiftlessness and confusion like at the end of the

tunnel that suddenly ends: that side road you have somehow been sure

you should take, for a while, suddenly forces you out, into the ball of

liquid light that doesn't spill over, you are blinking, waiting, not

knowing where to go next; above you thunder echoes in waves that

are not spreading out nor flowing, not a breath of wind from anywhereTranslated by the author