Benno Barnard

голландский

David Colmer

английский

Droom

We waren in ons oude huis, wij tweeën.
Achter de bossen stond Parijs te branden:
van een hecatombe van autobanden
zweefden de vlokken as over mijn hoofd

en door dat voorjaar naar een hoger noorden.
Weldra zou Praag vallen, wist ik, weldra
sprak ik mijn eerste dissidente woorden –
weldra zat ik in deze dode hoek

mijn blinde te scanderen. Plotseling
die vreemd klinkende stem boven uw boek:
‘Niets kun je voor me doen. Ga nu maar weg.’

De koekoekklok riep onomatopeeën
en u werd onverstaanbaar. O, toch noem ik
uw naam in het gebed dat ik niet opzeg.

Из: Het tongbotje
Amsterdam: Atlas, 2006
Аудиопроизводство: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Dream

We were in our old house, the two of us.
Paris was burning in hundreds of fires:
ash from a hecatomb of  smoldering tires
came drifting over woods and overhead

and through that spring until a farther north.
For Prague would shortly fall, that much I knew.
Soon I would speak my first dissenting words –
soon I would sit unheard in this blind spot

to chant my epic poet. Suddenly
that unfamiliar voice above your book:
‘There’s nothing you can do. Just go away.’

The cuckoo clock calls onomatopoeias
and drowns you out. And yet, but still, I name
your name in all the prayers I never say.

Translated by David Colmer