Nikola Madzirov

македонский

Borislav Pavlovski

хорватский

БРЗ Е ВЕКОТ

Брз е векот. Да бев ветер,
ќе ги лупев корите на дрвјата
и фасадите на периферните згради.

Да бев злато, ќе ме криеја во подруми,
во ровлива земја и меѓу скршени играчки,
ќе ме заборавеа татковците, а нивните синови
трајно ќе ме паметеа.

Да бев куче, немаше да ми биде страв
од бегалци, да бев месечина немаше
да се плашам од смртни казни.

Да бев ѕиден часовник
ќе ги криев пукнатините на ѕидот.

Брз е векот. Ги преживуваме слабите земјотреси
гледајќи кон небото, а не кон земјата.
Ги отвораме прозорците за да влезе воздух
од местата каде што никогаш не сме биле.
Војни не постојат, зашто секој ден некој
го ранува нашето срце. Брз е векот.
Побрз од зборот.
Да бев мртов, сите ќе ми веруваа
кога молчам.

© Nikola Madzirov
Аудиопроизводство: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Brz je vijek

Brz je vijek. Da sam bio vjetar,
gulio bih kore stabala
i fasade periferijskih zgrada.

Da sam bio zlato, skrivali bi me u podrumima,
u meku zemlju i među slomljene igračke,
zaboravili bi me očevi, a njihovi sinovi
trajno bi me pamtili.

Da sam bio pas, ne bi me bilo strah
prognanika, da sam bio mjesečina, ne bih se
bojao smrtne kazne.

Da sam bio zidni sat,
skrivao bih pukotine na zidu.

Brz je vijek. Preživljavamo slabe zemljotrese
gledajući prema nebu, a ne prema zemlji.
Otvaramo prozore da bi ušao zrak
s mjesta gdje nikada nismo bili.
Ratovi ne postoje, jer svaki dan netko
ranjava naše srce. Brz je vijek.
Brži od riječi.
Da sam bio mrtav, svi bi mi vjerovali
kada šutim.

Preveo s makednoskog Borislav Pavlovski