Nikola Madzirov

македонский

Miodrag Stankovski

шведский

БРЗ Е ВЕКОТ

Брз е векот. Да бев ветер,
ќе ги лупев корите на дрвјата
и фасадите на периферните згради.

Да бев злато, ќе ме криеја во подруми,
во ровлива земја и меѓу скршени играчки,
ќе ме заборавеа татковците, а нивните синови
трајно ќе ме паметеа.

Да бев куче, немаше да ми биде страв
од бегалци, да бев месечина немаше
да се плашам од смртни казни.

Да бев ѕиден часовник
ќе ги криев пукнатините на ѕидот.

Брз е векот. Ги преживуваме слабите земјотреси
гледајќи кон небото, а не кон земјата.
Ги отвораме прозорците за да влезе воздух
од местата каде што никогаш не сме биле.
Војни не постојат, зашто секој ден некој
го ранува нашето срце. Брз е векот.
Побрз од зборот.
Да бев мртов, сите ќе ми веруваа
кога молчам.

© Nikola Madzirov
Аудиопроизводство: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Snabbt är seklet

Snabbt är seklet. Om jag vore vinden,
skulle jag skalat av barken på träden
och fasaderna på byggnaderna i periferin.

Om jag vore guld, skulle de ha gömt mig i källare,
i mullrik jord och mellan trasiga leksaker,
fäderna skulle ha glömt mig, men deras söner
skulle ha kommit ihåg mig för alltid.

Om jag vore en hund, skulle jag inte ha varit rädd
för flyktingar, om jag vore månen så skulle jag inte
varit rädd för dödsdomar.

Om jag vore en väggklocka
skulle jag ha dolt sprickorna i väggen.

Snabbt är seklet. Vi överlever de svaga jordbävningarna
när vi tittar mot himlen, och inte mot jorden.
Vi öppnar fönstren för att släppa in luft
från platser där vi aldrig har varit.
Det finns inga krig, för varje dag är det någon
som sårar vårt hjärta. Snabbt är seklet.
Snabbare än ordet.
Om jag vore död, skulle alla tro mig
när jag är tyst.

Översättning av Miodrag Stankovski
Publicerade i Rester från ett annat sekel (Rámus, 2013)
© Rámus & Miodrag Stankovski