Nikola Madzirov

македонский

Borislav Pavlovski

хорватский

ПРЕД ДА СЕ РОДИМЕ

Улиците беа асфалтирани
пред да се родиме и сите
соѕвездија веќе беа формирани.
Лисјата гниеја
до работ на тротоарот.
Среброто црнееше врз
кожата на работниците.
Нечии коски растеа низ
должината на сонот.

Европа се обединуваше
пред да се родиме и косата
на една девојка спокојно
се ширеше врз површината
на морето.

© Nikola Madzirov
Аудиопроизводство: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Prije našeg rođenja

Ulice su bile asfaltirane
prije nego smo se rodili i sva
sazviježđa već su bila stvorena.
Lišće je trunulo
uz rub pločnika.
Srebro se crnjelo na
koži radnika.
Nečije kosti rasle su
dužinom sna.

Europa se ujedinjavala
prije našega rođenja i kosa
jedne djevojke spokojno se
širila površinom
mora.

Preveo s makednoskog Borislav Pavlovski