Miroslav Mićanović

хорватский

POEZIJA

Čitam u pjesmi norveškog pjesnika kako netko taman vesla i usprkos vlastitom
nesporazumu sa strofama i poznatim prizorima vidim i slušam cijelu noć tog
veslača iz pjesme.

Аудиопроизводство: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

POETRY

I’m reading how somebody dark is rowing in a poem by a Norwegian writer and
despite their own misunderstanding of verses and well-known scenes I see and
listen to that rower from the poem all night.

Translated by Luka Mićanović & Lyn Šikić Mićanović