Erik Lindner

голландский

Francis R. Jones

английский

Rede

Trek niet in twijfel dat rede,
dat rede, dat rede, dat rede.
Een vlieg loopt van de rand
naar het midden van het tafelblad
en weer terug, volgt enkele centimeters
van de zijde, steekt de leegheid
van het vaalwit weer in, probeert opnieuw
wat ik niet weet en vliegt dan op.

© Erik Lindner
Из: Tramontane
Amsterdam: Perdu, 1996
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

Reason

Don't start doubting reason,

reason, reason, reason.

A fly walks from the rim                                              

to the middle of the table-top

and back again, follows the edge

for a few inches, re-enters the void

of the off-white, tries again

I don’t know what, then flies away.

Translated by Francis R. Jones