Bùi Chát

вьетнамский

Matthias Göritz, Pham Thi Hoai

немецкий

Sống

Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
Để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này
Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này
Chọn một cái chết. Mỗi ngày
Trong con mắt chế độ
Để được tự do

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Leben

Wähl einen Schmerz. Jeden Tag
Teilst du ihn mit der Welt
Diesem Volk

Wähl einen Glauben. Jeden Tag
Auf der Erde zu sein
Diesem Land

Wähl einen Tod. Jeden Tag
Kannst du nur so in den Augen des Regimes

Frei sein

Übersetzt von Matthias Göritz und Pham Thi Hoai