Roland Jooris

голландский

John Irons

английский

Tekening

Kan men een kras van denken trekken in de inval
van een lijn die na lang kijken plots frontaal
haar eigen diepte vindt?

Kan men het zien horen in de oogopslag van het
wit, in een vleugel die zijn schaduw raakt,
in de beschouwing die een ruit arceert?

Wie tekent bakent stilte af, bezweert de tijd,
trekt zich terug, laat weg, houdt enkel vast
wat naar essentie leidt: de stengel van een
naakt, de stugge stoel, het kruis, de man
vervreemd van zijn aanwezigheid.

Wie tekent zoekt de onthechting van het niets
in de verwondering van wat een lijn, een vlek,
een veeg tot leven brengt: het bestaan dat
uit de dingen breekt, de ziel die potlood
heet of inkt, grafiet of krijt, de hand
die dan van hoger komt

Из: Gekras
Amsterdam: Querido, 2001
Аудиопроизводство: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Drawing

Can one draw a scratch of thought into the shaft
of a line that after long perusal suddenly head-on
finds its own depth?

Can one see hear it in the glance of the
white, in a wing that touches its shadow,
in the viewing that hatches a window-pane?

The artist stakes out silence, takes over time,
retreats, omits, only holds on to
what leads to essence: the stem of a
nude, the churlish chair, the cross, the man
alienated from his presence.

The artist seeks the detachment of nothingness
in the astonishment at what a line, a spot,
a streak can bring to life: the existence that
breaks out of things, the soul called pencil
or ink, graphite or chalk, the hand
that then comes from above

Translated by John Irons