Ali Abdollahi

персидский

Mosa Bidaj

арабский

پرچم سفيد

تفنگش را مي شكند
تفنگچيان اش را مرخص مي كند
آخرين دژ را مي گشايد
ـ پرچم سفيد بر آسمان
شبيه تر به كبوتر است!

مي تواني تسخيرش كني؟

© Ali Abdollahi
Из: این است که نمی آید
تهران: نشر ثالث, 1381
ISBN: 964-7230-81-8
Аудиопроизводство: Ali Abdollahi

العلم الأبيض

يحطّم بندقيته
يرّحل رجاله المسلحين
يغزو القلعة الأخيرة
العلم الأبيض
في صفحة السماء
أكثر شبهاً بالحمامة !
هل تقدر أن تستحله ؟

ترجمه : موسي بيدج
Uebersetzung von Mosa Bidaj