Miriam Van hee

голландский

Judith Wilkinson

английский

WINTER IN HET ZUIDEN

ik stelde me de wind voor
zonder struiken en bomen
en de zon zonder onze huid

toen zag ik je lopen met je armen
van je lichaam vandaan alsof
je de aarde zou gaan verlaten
alsof je de wind probeerde

achter de bergen moest in de verte
de zee ergens zijn
maar we zagen haar niet

en ik dacht dat alles zo hoorde
het innige blauw van de lucht
en onze purperen schaduwen
over de sneeuw

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
Из: Achter de bergen
Amsterdam : De Bezige Bij, 1998
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

WINTER IN THE SOUTH

I imagined the wind
without shrubs and trees
and the sun without our skin

then I saw you walking with your arms
lifted from your body as if
you were about to leave the earth
as if you were trying out the wind

beyond the mountains in the distance
somewhere the sea had to lie
but not within sight

and I thought that everything was just as it should be
the intimate blue of the sky
and our purple shadows
across the snow

Translated by Judith Wilkinson
Copyright: Judith Wilkinson