Paul Bogaert

голландский

Andreas Ecke

немецкий

ZONDER HANDEN

Een achtarmige snelbinder zo aangespannen
dat het vanwege de haken en de spankracht
gevaarlijk is de ogen er dichter bij te houden
dan nodig om het te zien: dit is het beeld
dat u kan helpen in te komen in wat volgt.
Breng het niet in verbinding met uzelf.
Het zijn mijn kaken.
Mocht ik jonger zijn en leven in een ander tijdsgewricht,
ik had u niet geschreven. Ik had u aangeraden
uit de buurt te blijven, de spieren van uw buik
een uurlang te masseren of de beweging van de mond
als iets beperkts te zien. Ik had u links en rechts
gekust. Ik had u
op het hart gedrukt wiens adem naar bagage ruikt, te mijden.

© 1996 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Welcome hygiëne
Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

OHNE HÄNDE

Eine achtarmige Gepäckspinne so gespannt,
daß es wegen der Haken und der Spannkraft
gefährlich ist, mit den Augen näherzukommen
als nötig, um sehen zu können: Das ist das Bild,
das Ihnen helfen kann, das Folgende zu erfassen.
Beziehen Sie es nicht auf sich.
Es sind meine Kiefer.
Wäre ich jünger und lebte in anderen Zeitläuften,
hätte ich Ihnen nicht geschrieben. Ich hätte ihnen geraten,
nicht in meine Nähe zu kommen, die Muskeln Ihres Bauchs
eine Stunde lang zu massieren oder die Bewegung des Mundes
als etwas Eingeschränktes zu sehen. Ich hätte Sie links und rechts
geküßt. Ich hätte Ihnen
ans Herz gelegt, den zu meiden, dessen Atem nach Gepäck riecht.

Übertragen von Andreas Ecke
in Schreibheft, Zeitschrift für Literatur 62, Mai 2004.