Bùi Chát

вьетнамский

Matthias Göritz, Pham Thi Hoai

немецкий

Đèn đỏ

Tôi đứng trước một ngã tư
Đèn đỏ ngăn tôi lại
Những dòng người ra đi tất bật
Gió mát sau lưng họ

Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ

Chúng tôi đứng trước ngã tư
Nhiều thế hệ

Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Rot

Ich stehe an einer Kreuzung
Die rote Ampel stoppt mich
Leute strömen hastig vorbei
Den kühlen Wind im Rücken

Wir – Generationen von uns –
Sind von diesem Rot gestoppt worden
Wir können nicht weitergehen
Wir können nicht fortfliegen
Kreuzungen gibt es überall
Niemand übertritt die Farbe Rot

Wir stehen an der Kreuzung
Generationen von uns

Nur eine von rotem Staub gepeinigte Strasse vor uns

Übersetzt von Matthias Göritz und Pham Thi Hoai