Bùi Chát

вьетнамский

Matthias Göritz, Pham Thi Hoai

немецкий

Độc giả yêu quí

Đọc những dòng này
Xin quí vị nhớ một điều
Tất cả những gì tôi viết là của quí vị
Của người thân, tổ chức, và bạn bè quí vị...
Bằng chứng là. Lúc này
Khi quí vị bỏ thời gian, công sức, và nhiều thứ nữa… Để đọc
Tôi đâu ở cạnh mà thực sự biết
Chúng nhạt nhẽo và ngớ ngẩn đến nhường nào

© Bùi Chát
Из: One-rhyme Poems
Giấy vụn , 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Liebe Leser

Wenn Ihr diese Zeilen lest
Denkt bitte an eins:
Alles, was ich geschrieben habe, gehört Euch
Euren Verwandten, Eurer Organisation, Euren Freunden
Denn jetzt
Während Ihr Zeit, Arbeit und vieles mehr in die Lektüre investiert
Bin ich doch gar nicht da, um wirklich zu erfahren
Wie fade und dumm meine Worte sind

Übersetzt von Matthias Göritz und Pham Thi Hoai