Gillian Clarke 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: galês to: inglês

Original

Translation

Catrin Glyndwr: Colli Amser

galês | Menna Elfyn

Cyfri’r amser yr wyf yma
gyda chydunnau fy mhlant,
gweithio dolen o bleth yn foreuol
yna’n wythnosol.
Nodi marc ar y mur
gyda’r gwaed a wasgaf 
o gnoi ewinedd i’r byw.
 
Dathlu taldra hefyd
er mor llwyd eu mebyd
bu dyddiau trugarog.
ac adrodd a wnaf am gario llestr o’r ffynnon,
am edrych i’r wybren trwy’r coed,
am gasglu cennin y brain,
am gyfri lliwiau’r dail, 
yn efydd ac ambr, ysgarlad gloyw.
Aur llathrog atgof yw.

from: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
Audio production: Wales Literature Exchange

Lost Time

inglês

I’m counting time
with strands of my children’s hair,
twisting one link from a braid
each morning. Every week
I mark the wall with blood
squeezed from my nail 
bitten to the quick.
 
It’s how we used to mark their height.             
However grey their childhood
they were kindly days                     
and I recite again and again
how we’d carry a pitcher to the well,
how we watched the sky through the trees,
how we gathered bluebells,
how we counted the colours of leaves,
copper, amber, radiant scarlet.
The golden glow of memory.

Translated by Gillian Clarke

Catrin Glyndwr: Cyrraedd

galês | Menna Elfyn

Ym min yr hwyrnos
               y deuthum yma
o’r gefnen o dir 
               i lwydni cell,
pilen llygad 
               yn ffenest gron.
Murmuron 
               tu ôl i’r muriau
Hwyl a helynt 
               yn ymwau.

Blinedig ydwyf, 
               eto ni ddaw cwsg,
a chrasboer y ceidwad
               ar fy anadl o hyd.
 
‘Oherwydd eich llinach
y dygwyd chi yma.
Eiddo o ran, 
a’ch tad yn rhydd.’ 
 
Llygadfrith a llawgaled
               fy holi’n ulw.
Ond meddyg da yw’r anwybod
rhag heigio celwyddau.
 
Yn ddu-las, yngan yn isel, 
               ‘teg yw’r nos i ŵr llwfr.’

from: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
Audio production: Wales Literature Exchange

Arrival

inglês

We came at owl-light
from the back of beyond 
to the world’s end,
my round window
a clouded eye.
Through the walls
one murmur,
merriment and mayhem.
 
Though I’m dead tired
sleep won’t come,
my jailor’s sour spittle
still on the air.
 
‘You’re here
for your breed.   
We take you hostage,
your father free.’
 
Squint-eyed, calloused hands,
he grills me to ash.
Ignorance my defence
against a swarm of lies.
Puce-faced he utters
under his breath,
‘Cowards are fair weather friends.’

Translated by Gillian Clarke