Brandon Lussier 
Translator

on Lyrikline: 13 poems translated

from: estónio, eve to: inglês

Original

Translation

KUNSTI LÜHILUGU

estónio | Maarja Kangro

Peggy Guggenheimi muuseumi
palavas aias Veneetsias
seisab Anish Kapoori skulptuur,
tumehall graniidist tahukas.

Halli graniidi sisse on raiutud
kaks nõgusat sõõri,
mis on lihvitud
siledaks ja süsimustaks.

Tumepruun mees heledas särgis,
võimalik, et Kapoori kaasmaalane,
küsib, kas see on peegel.
"Maagia. Meister, ma ütlen."

Mees vaatab end nõgusast sõõrist:
kaugelt paistab nägu laiem,
totakas, ja lähedalt pisem.
Ta hakkab naerma ja torgib veel.

"Näe! Näe." Ta vangutab pead,
naerab ja koogutab
suurte sõõride ees.
Lõpuks tõsineb ja pöördub.

"See ajab südame pahaks.
Pea hakkab ringi käima.
See ajab oksele, boahhh!"
Ja siis ta läheb.

© Maarja Kangro
from: Heureka
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

A BRIEF HISTORY OF ART

inglês

In the hot garden of the Peggy
Guggenheim Museum in Venice
stands a sculpture by Anish Kapoor,
a dark grey granite block.

The grey granite
contains two concave circles,
so smooth and shiny
that they look black.

A tanned man in a light shirt,
perhaps a compatriot of Kapoor,
asks whether this is a mirror.
“Magic. A master’s hand, I say!”

The man watches himself in the circle:
from a distance, the face appears large,
silly, and close up it’s small.
The man laughs and pokes the work again.

„Look! Just look.“ He shakes his head,
laughs and stoops over
the big black circles.
Then he’s serious again.

„It makes me sick.
Makes me dizzy.
It makes me throw up, booaah!“
And then he leaves.

Translated by Maarja Kangro and Brandon Lussier

ASBEST

estónio | Maarja Kangro

Ah et juba lapsena?
Hüppasid,
ja eterniidivirn pragises?
Sinised tennised, valge krüsotiil.
Nägin suurendust,
kuidas 10-mikromeetrine kiud
tungib hingamisteedesse.
Eterniiditükk
oli mängult suitsukala?
Näksisite
nagu pärispattu?
Nagu hea ja kurja tundmise puud:
tegelikult ei tunne ju midagi,
aru ei saa suurt millestki,
10μm, räpastes pükstes ehitaja,
aimuta inimese agoonia,
20 või 40 aastat, pleuranaastud, mesotelioom,
sidekoestunud kops.
Jah, igal aastal justkui õitseb sirel
ja mõnikord suur kirg.
Kiud laskub väga aeglaselt
ja nähtamatult nagu tulevik:
asbest on vägev allegooria.
Oh, mis sa vihastad!
Näe, siin on mu uus lemmikvein.
Ma ostan. Teeme õhtul klaasikese.

© Maarja Kangro
from: Kunstiteadlase jõulupuu
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

ASBESTOS

inglês

So, as a child, you say?
You jumped,
and the pile of Eternit cracked?
Blue sneakers, white chrysotile.
I saw the enlargement
of a 10 micrometre fiber
entering the respiratory system.
A piece of Eternit
was meant to be smoked fish?
You nibbled at it
like original sin?
Like the tree of the knowledge of good and evil:
actually, you don’t feel anything,
don’t understand much,
10μm, a construction worker in filthy trousers,
an agony of an ignorant mind,
20 or 40 years, pleural plaques, mesothelioma,
scar tissue in the lungs.
Yes, every year, it seems, the lilac blooms,
and sometimes a big passion.
The fiber descends very slowly
and invisibly like the future.
Oh, don’t be mad now!
Look, this is my new favourite wine.
I’ll buy. Let’s have a glass tonight.

Translated by Maarja Kangro and Brandon Lussier

ATEENA KOERAD

estónio | Maarja Kangro

Plákas, Akropoli ümbruses,
muudest kantidest rääkimata,
longib ja magab neid ohtrasti.
Suured, malbed, viisakad koerad.

Koolilapse õhinaga
tõlgime tuttavat sügavat keelt,
mina teen koertest pilti:
kollastest, valgetest, mustadest.

„Mitte ühtegi pisikest pole.“
Sa lööd särama justkui teadlane:
„Väikesed on kõik juba surnud!“
Sinised silmad on elevil.

Mandel oli kunagi mürgine,
hernes imetillukene,
inimene väike verejanuline kränn!
Või kuidas?

Oleme oma eellastest suuremad.
Ja me kaks – iseäranis viisakad.
„Miskit melanhoolset
on neis ellujäänud penides.“

„Kenad koerad sõid teised ära?“
Istume ja sööme õhtust
küünikute mälestuseks (ikka nende õigete)
ja viisakate koerte terviseks.

© Maarja Kangro
from: Kunstiteadlase jõulupuu
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

THE DOGS OF ATHENS

inglês

In Pláka, around the Acropolis,
not to mention elsewhere,
multitudes stroll and sleep.
Big dogs. Gentle, polite.

With the enthusiasm of puppies         
we translate the deep language,
I take pictures of the dogs:
yellow, white, grey, black.

„There is not a single small one.“
You glow like a scientist:
„All the small ones died!“
Your blue eyes are bright with excitement.

The almond was once poisonous,
all peas tiny as grains of salt,
and man a bloodthirsty midget!
Or what?

We are bigger than our ancestors,
the two of us love courtesy.
„There is some kind of melancholy
in these surviving dogs.“

„The nice ones ate the others?“
We sit and eat our dinner
in memory of the cynics – the right ones –
and to the health of polite dogs.

Translated by Maarja Kangro and Brandon Lussier

***[Tee sees on augud]

estónio | Hasso Krull

Tee sees on augud. Maa sees on augud.
Kui astun edasi, märkan: saabastes on augud.
Sealt paistavad sokid, mille sees on augud,
näen seda ja tean, sest mu pealuus on augud.

Kui vihm sajab veele, on vee sees augud.
Piisad löövad, mina kuulen, sest mu kõrvades on augud:
seisatan ja hingan, sest mu nina sees on augud,
kõnnin edasi ja mõtlen. Jah, mu mõtetes on augud.

Minu sõnades on augud. Lao-zi meelest oli
kõige rohkem vaja tühjust -- aga ütle, sõber,
milleks tühjus, kui seal poleks aina
augu kõrval augud? Suured augud. Väiksed augud.

Olemine on augud. Sünd ja surm on augud.
Universumis mustad augud -- ehk saab sealt välja,
kuhugi, kus on võib-olla teistmoodi augud.
Väljapääsud on augud. Suu, süda, soolikad -- augud.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[There are holes in the road]

inglês

There are holes in the road. There are holes in the earth.
Stepping forward I notice: there are holes in my boots.
Where there are holes, my socks show through,
I can see them, I know this because there are holes in my skull.

When rain falls into water, there are holes in the water.
As the droplets fall, I hear them because there are holes in my ears:
I stand and breathe because there are holes in my nose,
I move forward and think. Yes, there are holes in my thoughts.

There are holes in my words. Lao-zi thought
everything necessary came from emptiness—but tell me, friend,
what use would emptiness be if it wasn’t made of
holes beside holes? Large holes. Small holes.

Holes exist. Birth and death are holes.
There are black holes in the universe—maybe there are exits
to another place made of holes.
Exits are holes. The mouth, the heart, the intestines are holes.

Translated by Brandon Lussier

***[Hahetab juba]

estónio | Hasso Krull

Hahetab juba. Juba hahetab.
Puudele ilmuvad oksad. Okstele ilmuvad lehed.
Lehtedele ilmub värv. Värvile ilmub toon.
Toonile ilmub sügavus. Sügavusse mahedus.

Põrandale ilmub vaip. Vaibale ilmuvad sussid.
Lauale ilmub klaas. Klaasi ilmub vesi.
Seinale ilmub tapeet. Tapeedile ilmub muster.
Riiulile ilmuvad raamatud. Raamatuisse ilmuvad kirjad.

Padjale ilmuvad juuksed. Juustesse ilmub nägu.
Näole ilmuvad silmad. Silmadele ilmuvad laud.
Laugudele ilmuvad ripsmed. Ripsmetele ilmub värin.
Värinale ilmub ekraan. Ekraanile ilmuvad unenäod.

Unenäod liigutavad võrkkesta ekraanil.
Sa liigutad küünarnukki. Ma puudutan sind.
Sa pöörad teise külje. Teki alla ilmub soojus.
Soojusesse ilmub uni. Unes ilmub päike.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[Dawn has already broken]

inglês

Dawn has already broken. Already, dawn has broken.
Branches appear on the trees. Leaves appear on the branches.
Color appears on the leaves. Tone appears in the color.
Depth appears in the tone. Softening into the depth.

A rug appears on the floor. Slippers appear on the rug.
A glass appears on the table. Water appears in the glass.
A tapestry appears on the wall. A pattern appears in the tapestry.
Books appear on the shelves. Letters appear in the books.

Hair appears on the pillow. A face appears in the hair.
Eyes appear on the face. Lids appear on the eyes.
Lashes appear on the lids. A shiver appears on the lashes.
A screen appears in the shiver. Dreams appear on the screen.

Dreams move on the screen of the retina.
You move your elbow. I touch you.
You turn over. Warmth appears under the blanket.
A dream appears in the warmth. The sun appears in the dream.

Translated by Brandon Lussier

***[„Ai!“]

estónio | Hasso Krull

„Ai!“ „Palun vabandust.“
„Ai! Palun vabandust.“ „Ai!“
„Palun vabandust.“ „Miks?“
„Palun vabandust, et ma sind hammustasin.“

„Ai, palun vabandust!“ „Ai!“
„Palun vabandust! Ai!“
„Palun vabandust, et ma sind hammustasin,
kui sa ütlesid ai.“

„Palun vabandust.“ „Miks?“ „Palun vabandust.“
„Palun vabandust, ai!“ „Miks?“
„Palun vabandust, et ma ütlesin ai,
kui sa mind hammustasid.“

„Ai!“ „Palun!“ „Vabandust!“ „Ai!“
„Miks?“ „Vabandust, ai!“ „Palun vabandust,
et ma palusin vabandust,
kui sa ütlesid ai.“

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[“Oh!”]

inglês

“Oh!” “Please excuse me.”
“Oh! Please excuse me.” “Oh!”
“Please excuse me.” “Why?”
“Please excuse me for biting you.”

“Oh, please excuse me!” “Oh!”
“Please excuse me! Oh!”
“Please excuse me for biting you
when you said oh.”

“Please excuse me.” “Why?” “Please excuse me.”
“Please excuse me, oh!” “Why?”
“Please excuse me for saying oh
when you bit me.”

“Oh!” “Please!” “Excuse me!” “Oh!”
“Why?” “Excuse me, oh!” “Please excuse me
for excusing myself
when you said oh.”

Translated by Brandon Lussier

***[Tühi kreeka restoran]

estónio | Hasso Krull

Tühi kreeka restoran. Lähevad mööda
inimesed, sakslased, švaabid ja kes
veel, muusikat siin ei mängi.
Restorani nimi on MYTHOS.

Kreeklane toob süüa. Õhukesteks viiludeks
lõigatud lihatükid, krõbe sealiha,
salat ja punane riis. Vaatan aknast välja,
söön, heidan pilgu taldrikule ja

äkki näen: kreeka tähed.
Gyros. Poleites. Mesogaios. Helos.
Iga lihatüki peal on nimi.
Muidugi, need on ju Odysseuse mehed,

kelle Kirke sigadeks muutis. Nüüd
on nende ihu viimaks minunigi jõudnud.
Kreeklane tuleb, naeratab, kastab
kastekannust orhideed, PHALAENOPSIS. MYTHOS.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele SIhtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[An empty Greek restaurant]

inglês

An empty Greek restaurant. People
go by, Germans, Swabians and others,
music doesn’t play here.
The name of the restaurant is MYTHOS.

A Greek man brings food. The pieces of meat
have been carved into thin slices, crisp pork,
salad and red rice. I look out the window,
eat, glance at my plate and

then I see: Greek characters.
Gyros. Poleites. Mesogaios. Helos.
Every piece of meat has a name on it.
These are, of course, Odysseus’s men,

turned into swine by Circe. Now
their flesh has finally reached mine, too.
The Greek man comes, smiles, waters
the orchids from a watering can, PHALAENOPSIS. MYTHOS.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

***[Kõik inimesed on rasedad]

estónio | Hasso Krull

Kõik inimesed on rasedad, rääkis Diotima,
rase on nende keha, ja rase on nende hing,
oi kuidas nad kõigest väest tahavad sünnitada.
Ilu on sünnitamine. Sünd ongi ilus.

Nii rääkis Diotima Sokratesele. Sokrates rääkis
sama juttu Agathoni peol, seda kuulis
noor Aristodemos, ja rääkis hiljem edasi
Apollodorosele, kes rääkis oma sõpradele.

Väike Platon mängis õues põrnikatega.
Kust tulevad kõik need põrnikad, mõtles ta,
kas äkki ühest hästi suurest põrnikast
üleval taevas? Keda meie ei näe?

Õhtuks oli emme ta tuppa magama viinud.
Agathoni juures algas pedede pidu,
ja et keegi ei jaksand enam juua, hakati arutama:
räägime täna armastusest. Räägime ilust.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[All people are pregnant]

inglês

All people are pregnant, said Diotima,
their bodies are pregnant, their souls are pregnant,
oh how they want to give birth with all their might.
Beauty is childbirth. Birth is beautiful.

So Diotima said to Socrates. Socrates said
the same thing at Agathon’s party, and it was heard
by young Aristodemus, and he passed it on
to Apollodorus, who told his own friends.

Little Plato was playing with beetles in the garden.
Where did all these beetles come from, he wondered,
did they emerge suddenly from an immense, flawless beetle
in the sky? That we are unable to see?

At night, his mommy carried him inside and put him to sleep.
At Agathon’s place a party of pederasts began,
and because no one could stand to drink any more they began to argue:
let us talk of love. Let us talk of beauty.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

***[Isa, kas sa ei näe, et ma põlen?]

estónio | Hasso Krull

Isa, kas sa ei näe, et ma põlen?
Nõnda kõneles väike poiss Freudile.
See aga oli juba tukkuma jäänud. Küünal
käes, pea rinnale langenud, nõnda ta

tuikus ja nägi unes: ta oli alles
väikene poiss, jooksis mööda kõnnitee äärt,
päike paistis palavasti, ja ülalt tuli üks
kotkas ja nokkis tal silmad peast.

Kuidas näha nüüd und, mõtles Freud,
kui mul enam silmi ei ole; kuidas
kõnnitee servalt mitte kukkuda? Selle
mõtte juures Freud ärkabki üles.

Tema kohale kummardub väike poiss,
käes surnuvalve küünal, ja räägib:
Ükskord elas üks mees, kes ei olnud
kunagi näinud ühtegi unenägu.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[Father, can’t you see that I’m burning?]

inglês

Father, can’t you see that I’m burning?
That’s what the little boy said to Freud.
But Freud had already dozed off. A candle
in his hand, his head sunken to his chest, he

staggered and had a dream: he was
a small boy again, he ran along the edge of the sidewalk,
the hot sun shining and, from above, an eagle
came and pecked his eyes out of his head.

How is it that I see this dream now,
thought Freud, if I no longer have eyes; how
can I avoid falling off the edge of the sidewalk?
This idea causes Freud to wake up.

The little boy is bending over him,
a deathwatch candle in his hand, and he says:
Once upon a time there lived a man
who had never had a single dream.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

***[Öö on täis auke]

estónio | Hasso Krull

Öö on täis auke. Need vilguvad,
plingivad, helgivad, aknad öös
ja aknad taevas, olemise aknad
ja aknad ilma olemise vajaduseta.

Seisame trepil ja teeme suitsu.
Sigaretitäpid on liikuvad aknad,
liikuvad augud, ilma leegita tuli
ja meil on vaja siin trepil olla.

Need laternad trepil. Aknaruudud öös.
Pildid, kus sa lebad alasti rannal
nagu valguse liivas helkiv sisalik:
iga liivatera on sätendav aken.

Iga aken on auk. Iga auk on aken,
kes tahab sündida, pugegu välja
inimese aknast, olemise aknast
kuu ja päikese akende alla.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[The night is full of holes]

inglês

The night is full of holes. They flicker,
stiffen, reverberate, windows in the night,
windows in the sky, windows of existence
and windows with no need to exist.

We stand on the steps and smoke.
The cigarette tips are windows in motion,
holes in motion, fire without flame,
and we need to be here on the steps.

These lanterns on the steps, windowpanes in the night.
The pictures where you lie naked on the shore
like a lizard lit up in the sand of light:
every grain of sand a sparkling window.

Every window a hole. Every hole a window.
Those who want to be born should slide
from a human window, from the window of existence
beneath the windows of the sun and moon.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

***[Zhuangzi kutsub oma surivoodile liblikad]

estónio | Hasso Krull

Zhuangzi kutsub oma surivoodile liblikad.
Need tulevad tõesti. Kuigi on päine päev,
tulevad ometi ka öölased, vaksikud,
isegi kumedalt põrisevad surud

tiirutavad õpetaja ümber. See räägib:
„Täna nägin ma unes,
et ma olin liblikate õpetaja. Õpetasin kõiki,
suuri ja väikesi, heledaid ja tumedaid,

kirjusid ja karvaseidki. Minu õpetus
mõjus. Nad kõik ärkasid üles. Liblikad
ärkasid ja nägid, et on liblikad . . .”
Aga juba ongi öö kätte jõudnud.

Oi seda pekslemist lambi ümber.
Heledaid tiibu piimas. Säravat tiivatolmu
kulunud laual, inimeste hääli, silmi,
esivanemate lõkke praksumist.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele Sihtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[Zhuangzi invites butterflies into his deathbed]

inglês

Zhuangzi invites butterflies into his deathbed.
And they come. Though it is broad daylight,
moths and loopers come too,
swarms of them buzz gloomily,

whirl around the teacher. He speaks:
“Today I dreamed
I was the master of butterflies. I taught them all,
large and small, light and dark,

furry and spotted. My lessons
had influence. They all awakened. The butterflies
woke and saw that they were butterflies . . .”
But night has already fallen.

Oh this beating around the lamp.
Light wings in milk. The shining powder of wings
on the worn table, people’s voices, eyes,
the crackling of ancestors’ bonfires.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

***[Kohe nüüd]

estónio | Hasso Krull

Kohe nüüd, kohe nüüd tahaks muutuda
hoopis teistsuguseks. Kas saab? Ei tea. Ma
kuulen tuisu ulgumist, üks rong raputab asju
laua peal, siis on möödas. Kas nüüd

ma muutusin? Ei. Vist mitte. Teen
akna lahti, lund sajab sisse, see on
muutus, joon klaasi apelsinimahla
greipfruudi seemnete ekstraktiga

ja lähen näost lapiliseks, punaselaiguliseks.
Kas see oli muutus? Vaatan peeglisse,
tõepoolest, nüüd olen täitsa teist nägu.
Teine inimene. Ma ei taha selline olla.

Tahaks muutuda. Kohe, kohe nüüd, nüüd kohe
muutuda hoopis teistsuguseks. Tuisk jääb
vakka. Ühtki autot ei sõida. Kas ma
muutusin? Ei tea. Vist mitte eriti.

© Hasso Krull
from: Neli korda neli
Eesti Keele SIhtasutus, 2009
ISBN: 9789985792568
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[Right now]

inglês

Right now, right now I would like to change
into something different. Can I? I don’t know. I
listen to the angry blizzard, a train rattles the things
on the table, then is gone. Did I change

now? No. Probably not. I open
the window, snow falls in, this is
change, I drink a glass of orange juice
with grapefruit seed extract

and my face goes red, mottled.
Was that change? I look in the mirror,
now I am really, entirely, another face.
Another person. I don’t want to be like this.

I would like to change. Immediately, now,
to change into something different. The storm goes
quiet. No cars on the roads. Did I
change? I don’t know. Probably not so much.

Translated from Estonian by Brandon Lussier

EE – Maarja Kangro

estónio | renshi.eu [GR-LU-IT-EE-SE-HU-PT-GR]

Tulevikuhüpoteegid teevad meie peeglid mustaks,
ent tulevik, alati üksnes jälg ja laen,
ainult irvitab pihku, kui näeb,
kuidas pimedas tõstab pead üks vana maksusüsteem:

Kui Gino oli ära söönud ema maja Elbal,
saamata siiski Donald Davidsoni uurijaks,
pani ta lehte kuulutuse:
„Ennustan tarokikaartidega. Kaspar Hauser.“

Väikesest Eesti külast olla masu ajal –
nii rääkis pensionärist õpetaja –
kõik töötud läinud nõiasaatesse.
„Paljud neist muide saidki edasi.“

Metsik maksusüsteem kaapab
pimedas: tõmba tulevik, narrikaart!
Vaata peeglisse, vaata sellesse auku,
maksa oma pilgu eest! Üks lind lendas välja?

Delfi oraakel ja sibüllid kummitavad
tohedaid põhjamaa vanureid ja lapsi tulevikuga.
Siis ärkab ellu pime Tireisias,
talle kasvavad pehmed, pehmed rinnad.

© Maarja Kangro
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Estonia – Maarja Kangro

inglês

Mortgages on the future make our mirrors black,
but the future – always just a trace and a loan –
grins to itself, seeing an old tax scheme
take shape in the dark:

As Gino had eaten up his Mom’s house on Elba,
(though without becoming a Donald Davidson scholar),
he put an ad in the paper:
Tarot reading. Kaspar Hauser.

From this small Estonian village,  
(said a retired teacher)
all those who lost their job in the recession,
went to the
Psychic Challenge. Some succeeded.

A wild tax scheme is groaping
through the dark: pick a card for your future, pick a Joker!
Look into the mirror, into the hole,
pay for your eyesight! Did a bird emerge?

The Delphic oracle and Sibyls
haunt grumpy Northern elderly and kids.
Then blind Tiresias wakes up,
growing soft, soft breasts

Translation from Estonian by Brandon Lussier