Sophia Pick 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: afrikaans, inglês to: alemão

Original

Translation

rondeau in vier dele

afrikaans | Antjie Krog

„Table Mountain symbolized all that is strange and enigmatic to an ‚outsider’
looking in at the Cape of Good Hope.“
                                Hoerikwaggo – Images of Table Mountain Nicolaas Vergunst

1.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

van binne    van buite
van noem en van vat
van vat en verwoes
van verwoes en verrot
van binne van buite
van binneste vat van buitenste noem


van toevlug     van uitvlug
van uitvlug     van skeidslyn
van skeidslyn as lyn tussen orde en chaos
van buitenste buite
van binne

ek sien ’n portaal    ek sien’n bewaker
ek sien ‘n plek    ek sien net soet water
van binne van buite
van noem en van vat
van toevlug van uitvlug
van berg van die see    van berg van die tafel
van binne van buite
van binneste binne van buitenste binne

van hoop        van apart
van apostel     van governor  
van hoofman van vat    van hoofman van gee
van ruilplek    van stormplek
van godplek   van geeplek
van vat en van vat

2.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

van Tafelberg Klipman van buite Mons Mensa
van binne van buite
van binne buite van buite binne
van tafel van klip van binne van buite
Mons Mensa van klip en van buite
Mons Mensa van klip en van Mensa
Hoerikwaggo van binne van buite
van binneste buite Hoerikwaggo van buite
Hoerikwaggo van binne Hoerikwaggo van buite
Hoerikwaggo van binneste buite

sonder godsdiens van buite
is hulle diere van binne
as diere het hulle geen siele van binne
van buite

sonder siele van binne
is hul gedoemdes van buite
is daar geen regte van binne
van diegene van buite
op land of op lewe

3.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

Umlindi
Umlindi We
Umlindi Wemingizi
Umlindi Wemingizimu
van binne van buite
van binneste buite Umlindi  
Umlindi Wemingizimu
Umlindi kwaggo
Hoeri Umlindi
Hoerikwaggo Umlindi
Umlindi Wemingizimu Hoerikwaggo Mons Mensa

berge van buite is die wêreld van binne
is buite nou binne en binne nou buite

party bestyg berge om verder te sien
party bestyg berge om die self af te lê
party bestyg berge om ’n God te aanbid
party bly bloot teen die hange

party bestyg berge om hulleself te toets
party bestyg berge om grense te skep
party bestyg berge om hulde te bring
party bly in grotte bloot teen die hange

party bestyg berge om daaroor te heers
party bestyg berge om verdeling te bring
tussen binne en buite
en binneste binne en buitenste buite
binneloos buite  buiteloos buite
buitenste buiteloos buite  
buitenste buite van buite
wanneer gaan binne en buite van binnebuite tot niet

4.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne


van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite
van buite van binne
binbuite buitbinne
buitbinnende buite binbuitende binne
van binte van buide
van buidbintende buide
van buide binte van binte buide
van buidenste binte van bintenste buide
van binbuid
bnuid bnid
bnidbnuid
bnud

gebenedyde

© Umuzi
from: Verweerskrif
Cape Town: Umuzi, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Bergrondo in vier Teilen

alemão

1.
von innen   von außen
von innen außen   von außen innen
vom innersten außen zum äußersten innen
von inneren und äußeren Namensgebern zum inneren und äußersten Berg

von innen Camissa von innen Süßwasser
von innen Camissa von außen Frischwasser
vom innersten innen Frischwasser frisch süß
von innen von außen

von außen Golfo   von außen Golfo Dentro
von außen Golfo Dentro das Serras von außen
von außen Golfo
von außen von innen

von innen   von außen
vom Benennen und Nehmen
vom Nehmen und Verwüsten
vom Verwüsten und Verrotten
vom Nehmen und Nehmen und Nehmen

2.

von innen   von außen
von innen außen   von außen innen
vom innersten außen zum äußersten innen
von inneren und äußeren Namensgebern zum inneren und äußersten Berg

von innen Camissa von innen Süßwasser
von innen Camissa von außen Frischwasser
vom innersten innen Frischwasser frisch süß
von innen von außen
 

von außen Golfo   von außen Golfo Dentro
von außen Golfo Dentro das Serras von außen
von außen Golfo
von außen von innen

vom Tafelberg Klipman   von außen Mons Mensa
von innen von außen
von innen nach außen von außen nach innen
von der Tafel aus Stein von innen von außen
Mons Mensa aus Stein und von außen
Mons Mensa aus Stein und von Mensa
Hoerikwaggo von innen von außen
Vom innersten außen Hoerikwaggo von außen
Hoerikwaggo von außen Hoerikwaggo von innen
Hoerikwaggo vom innersten außen

Sie sind verloren von außen
Sie haben keine Rechte von innen
Auf Land   auf Leben
Auf einen lebendigen Stamm   auf Nachleben

3.
von innen   von außen
von innen außen   von außen innen
vom innersten außen zum äußersten innen
von inneren und äußeren Namensgebern zum inneren und äußersten Berg

von innen Camissa von innen Süßwasser
von innen Camissa von außen Frischwasser
vom innersten innen Frischwasser frisch süß
von innen von außen

von außen Golfo   von außen Golfo Dentro
von außen Golfo Dentro das Serras von außen
von außen Golfo
von außen von innen
 

von innen nach außen von außen nach innen
von meisterhaften Namensgebern zum Berg vom Wasser
vom äußersten nach innen vom innersten nach außen

Umlindi
Umlindi We
Umlindi Wemingizi
Umlindi Wemingizimu
Von innen nach außen
Vom innersten außen Umlindi
Umlindi Wemingizimu
Umlindi kwaggo
Hoeri Umlindi
Hoerikwaggo Umlindi
Umlindi Wemingizimu Hoerikwaggo Mons Mensa

Manche steigen auf Berge um weiter zu sehn
Manche steigen auf Berge um das Selbst abzulegen
Manche steigen auf Berge um zu fliehn
Manche leben einfach an Hängen
Manche steigen auf Berge um sich zu prüfen
Manche steigen auf Berge um Grenzen zu ziehn
Manche steigen auf Berge um Huld zu erbringen
Manche leben in Höhlen
Manche leben leicht an den Hängen

4.
von innen   von außen
von innen außen   von außen innen
vom innersten außen zum äußersten innen
von inneren und äußeren Namensgebern zum inneren und äußersten Berg

von innen Camissa von innen Süßwasser
von innen Camissa von außen Frischwasser
vom innersten innen Frischwasser frisch süß
von innen von außen
 

von außen Golfo   von außen Golfo Dentro
von außen Golfo Dentro das Serras von außen
von außen Golfo
von außen von innen

innen außen bläst außen aus
vom äußersten innen bläst innerstes aus
von außen bläst innen
in-außen blas-innen
aus-innerstes aus   gebläst äußerstes ein
von geblas-äußerstes innerlich
von geausblas aus ein
von gesaus-blasin
von gesinnet aus
gsgnt
gesegnet

Zusammen mit der Autorin ins Deutsche übertragen von Sophia Pick

nòg familie nòg vriende

afrikaans | Antjie Krog

alles praat heen deur die dooies
na my toe
jou bros bondel bene
my liefste liewerlee
lê lankuit bewaar
ek is oraloor wakker vannag
maar van my het so min gekom
jy’s al wat ek in die wêreld had
liefste dooieling
alleen en koud is dit tussen
my ribbes Afrika het my alles laat prysgee
dis so donker
dis so kil
sagte koggelaar
van my het so min gekom
ek is af
tot my laaste vel

© Human and Rousseau
from: Lady Anne
Cape Town: Human and Rousseau , 1989
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Weder Familie noch Freunde

alemão

Heut nacht spricht alles durch die Toten
zu mir
dein brüchig Bündel von Gebein
mein Liebster allerlängst geliebt
liegt einsam sehnsuchtsvoll gebettet irgendwo verloren
und ganz mager
ich bin so grausam wach heut nacht
von mir so wenig ist geworden
du bist alles was ich hatte auf der Welt
geliebter Totling
es ist allein und kalt da hinter meinen Rippen
Afrika hat mich alles aufgeben lassen
es ist so dunkel
es ist so öde
geliebter sanfter Spötter
aus mir ist wenig nur geworden
ich bin am Boden runter
auf meine letzte Haut

Zusammen mit der Autorin ins Deutsche übertragen von Sophia Pick

grond

afrikaans | Antjie Krog

onder bevele van my voorgeslagte was jy besit
had ek taal kon ek skryf want jy was grond my grond

maar my wou jy nooit
hoe ek ookal strek om my neer te lê
in ruisende blou bloekoms
in bees wat horings sak in Diepvlei
rimpelend drink die trillende keelvel
in tafsytossels in leksels gom
in doringbome afgegly na die leegtes

mý wou jy nooit
my verduur kon jy nooit
keer op keer skud jy my af
rol jy my uit
grond, ek word langsaam naamloos in die mond

nou word geveeg om jou
beding verdeel verkamp verkoop versteel verpand
ek wil ondergronds gaan met jou grond
grond wat my nie wou hê nie
grond wat nooit aan my behoort het nie

grond wat ek vergeefser as vroeër liefhet

© Antjie Krog
from: Gedigte 1989–1995
Groenkloof: Hond, 1995
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Land

alemão

Auf Befehl meiner Vorfahren wurdest du besetzt
hätte ich Sprache könnte ich schreiben denn du wärst Land mein Land

aber mich wolltest du nie
wie sehr ich mich auch streckte um zu liegen
im rauschend blauen Eukalyptus
beim Vieh das seine Hörner senkt in Becken voller Wasser
in winzigen Wellen plätschernd die zitternden Wangen trinken
in seidigen Quasten im tropfendem Harz
in Dornenbäumen die hinab ins Leere glitten

mich wolltest du nie
mich konntest du niemals ertragen
ein übers andre Mal hast du mich abgeschüttelt
hast du mich raus gerollt
Land, langsam wurd’ ich namenlos in meinem Mund

Jetzt wird um dich gekämpft
verhandelt geteilt abgeweidet verkauft gestohlen verpfändet
in den Untergrund will ich mit dir gehn Land
Land das mich nicht haben wollte
Land das mir nie gehörte

Land das ich fruchtloser liebe denn je

Zusammen mit der Autorin ins Deutsche übertragen von Sophia Pick

Body Bereft

inglês | Antjie Krog

wednesday 18 june
over my terrified
body my hand moves again up to
my breast again hoping
that the lump of clay will not be there
that the hand misconstrued
that it has indeed vanished in the

meantime. the mountain stands
stripped clean and burnt through. I live by the
breath of the mountain alone.
I have no other competence. on
the windward side fringes of light sing, on
the lee side there is nought

from the waist you
blindly suppose yourself
secretly whole, you try to defuse

your body’s insurgence
against your body. let the stone lump
grow cold in the fog, let
the pine trees tilt like umbrellas in
a cortège, let my thoughts
steam to ripeness in sorrow. but I,

I am occupied this
morning: softly I coax my breasts to
unwind in foam, let them
freely drowse in tranquil fragrance, then
I rinse them in honey
to luminous shape and there where the

mammogram reveals its
blackest clot, I lather in light, I
caress with the sweetest
tonality of breath, of light-limbed
tintinnabulous bliss
there the light soaks in so blindingly

that the black membrane feels
itself blessed by blue, diluting its
viscous toxic polyps,
dissolving them to effluence. see
the rust bleed like biestings
from my nipples. Whole like a whiplash

I want to live on this earth.
(late night)
fuck-all. I feel fuck-all
for the life hereafter – it’s now that
I want to live, here that

I want to live. when I
look at you I grow sad, oh yes as
sad as the heart can see

sunday 22 june
my heart
whimpers on her hinges. I want to
touch something, hold something,
revive the wholeness that once was mine.

I want to return with
my previous body. I am not
I, without my body
only through my body can I in-
habit this earth. my soul
is my body entire. my body

embodies what I am.
do not turn against me, oh do not
ever leave me. do not
cave in around me, do not plummet
away from me, do not
die off on me, do not leave me with-
out testimony. I
have a body, therefore I am. step
into the breach for me –
yes, you are my only mandate to
engage the earth in love.

monday 23 june
the last rains of winter fall
faster than yearning or winter trees
with lymphatic systems
against the wintry light. it’s as if
I am young again in
my upper arms suddenly, and smooth

at the back of my head.
my body glows complete, my elbows
hang free with my senses
extended over my skin. I see
the mountain, maintaining
herself on her cliffs, containing her-

self in stone as stone, her-
self complete in herself. she decays
with the earth in the tongue
of eternity. I can do nought
but ascend in her with
roaring immaculate radiance

sunday 3 october
steadily the days curve
more brightly over me. the blossoms
are crushed by the wind. on
some inclines I shall never saunter
again. from the earliest
times you have been identified daily

and appropriated with
eyes and inhalations. only in
some imaginations
are you methodically flaked off.
my heart knows that you have
nothing to do with us, that you are

lost deep in the concept
of mountain, that the word mountain is
an abstract noun, that blue
is a verb, stone a friend, for next to
you I become she and
she he and we irrevocably

become us, because you
remain you. all in-
cantations of yearning
tilt in my chest. my pulse resounds with
poems and axillary
feathers, my blazing gizzard

buzzes with rhyme. I hone
my heart to yours. I shall never let
you leave me. words my mouth
will lose – my seams will be undone – I
speak many tongues but not
one of them any longer my own

© Umuzi
from: Body Bereft
Cape Town: Umuzi, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Körper, beraubt

alemão

Ich kann dich heut nicht ansehn
nein nicht heute. Mit abgewandtem Blick
mach ich den Haushalt.

Über meinen Körper, der zutiefst erschrocken,
wandert meine Hand hoch
zur Brust und ich hoff aufs Neue
dass dieser Klumpen Lehm da nicht mehr ist
dass meine Hand nur missverstanden hat
dass er verschwunden ist

Der Berg steht
rein gekratzt und durch und durch gebrannt.
Allein vom Berg, von seinem Atem lebe ich.
Ich hab nur diese Fähigkeit. Auf der Seite
windwärts singt gefranstes Licht, auf der
Leeseite, da ist nichts.

Von der Taille aufwärts
Geh ich blind davon aus
ich sei ein Ganzes im Geheimen, ich versuche,

den Aufstand meines Körpers
gegen meinen Körper zu entschärfen. Lass den Klumpen Stein
kalt werden im Nebel, lass
die Fichten wie Regenschirme in
der Prozession sich neigen, lass mein Denken
im Dampf der Sorgen reifen. Aber ich,

ich bin so beschäftigt
heute morgen: sanft beschwatz ich meine Brüste,
sie mögen sich in Schaum auflösen, lass sie
unbefangen dösen, ruhig duftend, dann
spül’ ich sie mit Honig, bis sie
leuchten in ihrer Form und dort, wo

die Mammographie ihren
schwärzesten Knoten zeigt, da knete ich Lichtschaum hinein, dort
streichle ich mit der süßesten
Tonart des Atems,
der leichtfüßigen Seligkeit,
dort sickert das Licht ein, so blendend

dass die schwarze Membran
sich vom Blauen beglückt fühlt,
ihre Polypen, die zähflüssig und giftig,
verwässert und auflöst. Sehe
den Rost aus den Brustwarzen bluten
wie Biestmilch. Klar wie ein Peitschenschlag

will ich auf dieser Erde leben.
(spät nachts)
Scheiß drauf. Ich fühle scheiß drauf
auf das Leben im Jenseits – jetzt
will ich leben, hier

will ich leben.

Ein abgedankter Kummer brennt
in meiner Brust und raucht, mein Herz,
das wimmert in den Angeln. Ich will
etwas berühren, etwas in den Armen halten,
die Ganzheit wieder auferwecken, die ich einst besaß.

Ich will wiederkommen mit
meinem Körper, wie er einmal war. Ich bin nicht
ich, ohne meinen Körper
nur durch meinen Körper kann ich
auf dieser Erde wohnen. Meine Seele
ist mein Körper ganz und gar. Mein Körper
verkörpert, was ich bin.
Wend’ dich nicht gegen mich, ach du,
verlass mich nicht, niemals. Mach mir hier
bloß nicht schlapp, sack mir nicht ab,
stirb mir nicht weg, lass mich nicht
ohne dein Zeugnis. Ich
habe einen Körper, also bin ich. Spring
in die Bresche für mich –
ja, nur auf dein Geheiß
bin ich der Erde in Liebe verbunden.

Oh plötzlich noch mal jung sein in
meinen Oberarmen und so glatt

auf der Hinterseite meines Kopfes.
Mein Körper glüht in Gänze, meine Ellenbogen
hängen frei mit meinen Sinnen
über meine Haut hinaus. Ich kann nichts tun
als diesen Körper zu besteigen, der
strotzt vor makellosem Glanz

Zusammen mit der Autorin ins Deutsche übertragen von Sophia Pick