[вечер...]

вечер
смотрю немые фильмы
в окнах противоположного дома

© Ivan Akhmetiev / Иван Ахметьев
Extraído de: Стихи и только стихи: Избранные стихотворения 1968-1992 гг.
Москва: Б-ка альманаха "Весы"; Изд. квартира А.Белашкина, 1993
ISBN: 5-85164-014-6
Produção de áudio: Ivan Akhmetiev, via New Literary Map of Russia, 2020

[вече је...]

вече је
гледам неме филмове
на прозорима зграде преко пута

Превео с руског Никола Вујчић
Иван Ахметјев. Тако бих увек. — Прибој: Друштво за очување баштине Дијак, 2016 (Београд : Студио Знак).