СЛЕЗЫ МИРА

Еще не ведая мирского горя
но уже осязая холод мира
и пугаясь его непроглядной ночи
чистыми слезами плачут дети

И уже взрослые на краю жизни
зачем они выросли не понимая
в беге времени улучив минуту
плачут темными тяжелыми слезами

И все-таки все по-разному плачут
чей-то плач разменная мелкая монета
а у иных и слезы золотые
они их складывают в отдельную копилку

Глядя на людей и ангелы плачут
их слезы снежинки в Рождественский вечер
а в обычные дни у их слез задача
поддерживать уровень мирового океана

© Новый ключ
Extraído de: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

VÄRLDENS TÅRAR

Utan att ännu ha sett världens sorger
men redan förtrogna med världens kyla
och rädda för dess ogenomträngliga natt
brister barnen i gråt och fäller rena tårar

När de strax så är vuxna på livets sluttning
frågar de sig varför de aldrig förmådde
fånga ens en liten minut av livets flöde
och då brister de ut i mörktunga tårar

Och ändå gråter alla på sitt eget sätt
somliga gråter ett slitet växelmynts gråt
medan andra gråter tårar av renaste guld
som de noga samlar i en särskild bössa

När de ser på människor gråter även änglar
deras tårar faller som snöflingor över julen
och vanliga dagar har deras tårar i uppgift
att upprätthålla nivåerna i världens oceaner

Översättning: Alan Asaid