УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
Extraído de: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

Lecţie de desen

Copilul nu poate desena
întreaga mare
copilul nu poate desena
pământul întreg
cănd încearcă că facă aceasta
meridianele o iau razna
paralele se intresectează
şi atunci copilul lasă
în voia cerului
globul pămăntesc
eliberăndu-l din reţeaua coordonatelor
lui nu-I ies distanţele
copilul crede
că munţii nu trebuie să fie
mai înalţi decât speranţa
că marea nu trebuie să depăşească
adăncimea tristeţii
că fericirea
nu trebuie să fie mai departe de pământ
iar pământul
să fie
nu mai mare decât
o inimă de copil

Traducere în limba română de Leo Butnaru
“Despre adevărul coliviilor”, Editura Vinea, Bucureşti. 2009