УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
Extraído de: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

Waneya resmkirinê

Zaro nikane zeryayê
biresmîne
zaro nikane erdê
biresmîne
li ba wî Xêzên Erdêye dirêj tune ne
li ba wî xêzêne di ber hev re tevhev dibin
ew dihêle
bi vîna esmên
goka zevînî
ji cihgera xwe derkeve
li ba wî bergeh
hevdi nagirin
sînor
natên dîtin
ew bawerdike
cîya nabê berztir bin
ji hêvîyan
zerya nabê
kwîrtir bin ji êşan
bextewarî
nabê ji erdê dirêjtir be
erd
nabê
mezintir be
ji dilê zarok

Husên Hebeş ji rûsî wergerand kurdî