УРОК АНАТОМИИ

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

Bài học xác ướp

Tha lỗi cho tôi
học trò yêu
nhưng bộ xương của tôi
chẳng giúp các em có một trực quan tốt
trong khi còn sống
tôi da diết yêu đời và sự tự do
tới nỗi đã mở phanh lồng ngực
để giải phóng trái tim
và từ mỗi xương sườn
tôi đã thử
tạo ra một người phụ nữ

Trong khi còn sống tôi đã từng
xé nhỏ não bộ ra từng phần
cho những câu hỏi về cuộc đời
chưa kể đến
hộp sọ.

Translated by NGUYỄN THỊ THÙY LINH