* * * [В этом торгующем мире]

В этом торгующем мире
взрослые расхватали
все детские игрушки,
потому что дети
не доросли до прилавка.

Протезы для безногих
расхватали двуногие,
пока безногие ковыляли
на костылях в магазины:
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЕЗДЕ ВПЕРЕДИ –
твердили двуногие,
выбегая из магазинов
на четырех ногах.

Протезы для безруких
расхватали двурукие,
потому что безруким
нечем было на них
заработать деньги:
СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА –
твердили двурукие,
расталкивая очередь при выходе
четырьмя руками.

Объявили всем
световые рекламы:
появились в продаже
глазные протезы –
увидели зрячие,
расхватали стеклянные очи
и говорили при этом
бестолковым слепым:
ЗА ВАМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН.

Появились в продаже
протезы голов.
Пока до безголовых дошло,
головастые все расхватали,
твердя при этом:
УМ – ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ,
к тому же будет можно
ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ.

Наконец, объявили
в свежих газетах:
ДА ИМЕЙТЕ ЖЕ СОВЕСТЬ! –
И пока бессовестные рассуждали –
На черта нам эта СОВЕСТЬ! –
как имущие совесть
все расхватали
и твердили при этом:
ведь у нас же
СВОБОДА СОВЕСТИ,
так что у нас теперь
БУДЕТ СОВЕСТЬ
И ДЛЯ ПРОДАЖИ.

А все началось с того,
что в этом торгующем мире
взрослые расхватали
все детские игрушки,
потому что дети
не доросли до прилавка.

© Вячеслав Куприянов
Produção de áudio: Вячеслав Куприянов, 2013

*** [Այս առուծախի աշխարհում]

Այս առուծախի աշխարհում
մեծերը չանթեցին
բոլոր խաղալիքները մանկանց,
քանի որ մանուկները
չէին հասնում վաճառասեղանին:
Ոտկտրածների պրոթեզները
երկոտանիները չանթեցին,
քանի ոտկտրածները կաղում էին
խանութների մեջ անթացուփերով:
ՄԵՆՔ ՊԻՏԻ ԼԻՆԵՆՔ
ԱՄԵՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ-
հավատում էին երկոտանիները,
խանութներից դուրս վազելով
չորս ոտքերի վրա:
Անձեռն մարդկանց պրոթեզները
երկձեռնանիները չանթեցին,
քանի որ անձեռն մարդիկ
նրանցով ինչպե՞ս
փող աշխատեին.
ՍԵՓԱԿԱՆ ՁԵՌՔԸ - ՏԻՐԱԿԱԼ է-
հավատում էին երկձեռնանիները,
չորս ձեռքերով իրենց
հրմշտելով հերթը մուտքի դռան մոտ:
Լուսային գովազդներն
ազդարարում էին.
վաճառքում հայտնվել են
աչքի պրոթեզներ.
տեսնողները տեսան,
չանթեցին աչքերն ապակե
և ասացին ընդ որում
անհասկացող կույրերին.
ՁԵԶՆԻՑ ԱՉՔ ԿՏՐԵԼ ՉԻ ԼԻՆԻ:
Վաճառքում հայտնվեցին
պրոթեզներ գլուխների:
Միչև լուրն հասավ անգլուխներին,
գլխանիները ամենը չանթեցին,
ընդ որում, պնդելով.
ՄԻ ԽԵԼՔԸ ԼԱՎ Է, ԵՐԿՈՒՍՆ՝ ԱՎԵԼԻՙ,
և դեռ կարող է
ՀԻՎԱՆԴ ԳԼԽԻՑ ԳՑԵԼ
ԱՌՈՂՋԻ ՎՐԱ:
Ի վերջո, հայտարարեցին
թարմ լրագրերում.
ԱԽՐ, ԽԻ՜ՂՃ ՈՒՆԵՑԵՔ:
Այստեղ խղճովները
ամեն բան չանթեցին
և պնդում էին ընդ որում.
չէ՞ որ մենք էլ ունենք

ԽՂՃԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ,
այնպես որ հիմա
ԽԻՂՃ ԷԼ ԿՈՒՆԵՆԱՆՔ
ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ:
Իսկ այս ամենը
սկսվեց նրանից,
որ այս առուծախի աշխարհում
մեծերը չանթեցին
բոլոր խաղալիքները մանկանց,
քանի որ մանուկները
այդպես էլ չհասան վաճառասեղանին:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan