***[Rääkisin väljadest ükskord]

Rääkisin väljadest ükskord.
Vihmast, mis sajab.
Rohust ja meest.

Räägiksin nüüdki,
ent nüüd olen siin.

Vastu tuult,
vastu teravat klaasi
ihuüksinda, ütlemata,

kuidas eluga saladus kulub,
otsekui ihu kulub,

ja halastus.

© Viivi Luik
Extraído de: Ole kus oled
Tallinn: Eesti Raamat, 1971
Produção de áudio: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

Parlai dei campi una volta

Parlai dei campi una volta.
Della pioggia che cade.
Dell´erba e del miele.

Parlerei anche ora,
ma ora son qui.

Contro il vento,
contro il vetro aguzzo,
sole come il corpo, senza dire

in che modo, nella vita, si consuma il segreto
– così il corpo si consuma –
e la misericordia.

La traduzione italiana è di Margherita Guidacci e Vello Salo