როგორ ქვეყნდება ყოველდღიური ქალაქი

უთენია იწყებენ მუშაობას ქალაქის კორექტორები და სტილისტები.
კრეჭენ ბალახს გაზონებზე,
შენობების ფასადებს ღებავენ,
გაწყვეტილ კაბელებს აერთებენ.
სტრიქონ-სტრიქონ მიუყვებიან ქუჩებს,
გამოცდილი თვალით აკვირდებიან:
ეს ძაღლი აქ ზედმეტია, მოვაშოროთ,
ამ ორ ხეს შუა საგაზეთო ჯიხურია ჩასამატებელი,
ბოლოში კი, სადაც ქუჩა მთავრდება,
ნაგვის ურნა უნდა დავსვათ აუცილებლად და
ახალ ქუჩაზე გადავიდეთ.
იქ დედანთან შესადარებელია სუპერმარკეტი _
ციტატა ამერიკული ყოფიდან,
რომელიც ახლახან დაიმოწმა ქალაქმა.
მოკლედ, საქმე ულევია,
მაგრამ ისინიც არ არიან ჯაბანნი.
ყოველ დილით მარადი სიბეჯითით
ცხვირს რგავენ მტვრიან ფოლიანტებში და
თავიანთ მოუთავებელ სამუშაოს უკირკიტებენ:
ქვაფენილის ამოვარდნილ ფილებს აგებენ,
დღესასწაულებისდაშესაბამისად საზეიმო ტრანსპარანტებს ცვლიან,
საგზაო ნიშნებს კიდებენ,
დღის ბოლოს კი გაკორექტურებულ და
სტილისტურად გასწორებულ ქალაქს
დასაბეჭდად აბარებენ რედაქტორ ღამეს.

© შოთა იათაშვილი / Shota Iatashvili
Produção de áudio: G. Leonidze State Museum of Georgian Literature

On How A City Gets Published Each Day

They start working at dawn, the proofreaders and city stylists.
They mow the lawns,
paint the facades of buildings,
reconnect broken cables,
read the streets line by line
like professionals:
this dog should not be here, let’s take it off;
let’s add a newsstand between these two trees,
and down there, at the end of the street
a trash can should be placed but
let’s change the street name.
Right there we need to correlate a supermarket with its original text—
citations from American life,
those the city just recently approved.
Frankly, many tasks wait to be done,
but not out of weakness.
Every morning there’s a steady diligence;
they stick their noses in the dusty volumes and
do their never-ending jobs:
replace the street tiles,
re-paint billboards in accordance with each holiday,
hang the street signs
and, finally, bring this stylistically corrected
city to the Night Editor for publishing.

Translated from Georgian by Tim Kercher