მფრინავი

გაფრინდა და მართალი აღმოჩნდა:
შეაქეს, დალოცეს, მოუდრიკეს ქედი.
გაფრინდა მეორედ და კვლავ მართალი აღმოჩნდა:
მიიღეს, არ დაამადლეს პური, წყალი და
სავარცხელი ფრთა-ბუმბულისათვის.
გაფრინდა მესამედ და ამჯერადაც მართალი აღმოჩნდა:
აიტანეს, შეეგუენ.
გაფრინდა მეოთხედ და მტყუანი აღმოჩნდა:
ანგელოზის სულელი პლაგიატორი უწოდეს.
მაინც გაფრინდა მეხუთედ და -
ესროლეს,
მოკლეს.

© შოთა იათაშვილი / Shota Iatashvili
Produção de áudio: G. Leonidze State Museum of Georgian Literature

Awiator

Poleciał i przyznano mu rację:
pochwalili, pobłogosławili, ugięli w ramionach.
Poleciał po raz drugi i ponownie przyznano mu rację:
powitali, dali chleb, wodę i
grzebień do czesania piór.
Poleciał po raz trzeci i tym razem również przyznano mu rację:
znieśli to, pogodzili się.
Poleciał po raz czwarty i oskarżono go o błąd:
nazwano go głupim plagiatorem anioła.
I tak poleciał po raz piąty –
strzelili,
zabili.

Tłumaczenie Tamar Gelashvili