სალომეა

(მათე 14, 6-11)

„იცეკვე, სალომეა!“
_ ცეკვის მასწავლებელი ზედმეტად მკაცრი იყო
და ჩემი დაღლა არ ადარდებდა,
დედა კი ამბობდა,
რომ ტყუილად ვწუწუნებ,
მაინც არავინ შემიბრალებს.
„როცა შენი ცეკვით
რჩეულ რაინდებს თავს მოაწონებ,
მაშინ გამიხსენებ!“
_ მიმეორებდა ჩემი ცრემლების პასუხად
და სარკეებიან დარბაზებში მარტო მტოვებდა.
გარეთ მზის სხივი წკრიალებდა პალმის რტოებზე
და ფეხებს იქით გაქცევა სურდათ,
სადაც ქალიშვილები კისკისებდნენ ფანჩატურებში
და რაინდებზე ჩურჩულებდნენ დაუსრულებლად.
„იცეკვე, სალომეა,
სწავლა თუ გინდა,
ცისკრიდან მზის მიმწუხრამდე უნდა იცეკვო,
მუსიკა გულმა უნდა უკარნახოს
ფეხებს და მკლავებს,
ყურით კი არა, ტანით ისმინე!
იცეკვე, სალომეა,
სამაჯურები ააჩხრიალე,
ხელებს უფრო მეტის თქმა ძალუძთ,
ვიდრე ბაგეებს,
თავს ნუ ხრი,
მუდამ წინ იყურე,
ზეცას ახედე
და თუკი მზერას
რომელიმე რაინდს მიუძღვნი,
არამცდაარამც არ გაგიკრთეს ღიმილი შუბლზე!“
_ მასწავლებელი შეუვალი და მომთხოვნი იყო
და მეფის ასულზე მზრუნველობა
კიდეც ართობდა.
„იცეკვე, სალომეა,
შენი სხეული მისთვის არის შექმნილი,
რომ სიტყვის უთქმელად დაეუფლოს,
რასაც ისურვებს
და როცა დიდი გოგო გახდები,
მთელ სამეფოს წინ დაგიფენენ ერთი ცეკვისთვის,
ერთი ცეკვისთვის შენს წინაშე
ათასობით თავი მოდრკება,
შენ კი აირჩევ იმ ერთადერთს,
მარადიულ უკვდავებას რომ გაზიარებს.
იცეკვე, სალომეა,
იმ დღის მოსვლამდე კიდევ ბევრი უნდა იცეკვო! “

© Bela Chekurishvili
Extraído de: შეკითხვად სიზიფეს
Tbilisi: Diogenes, 2012
Produção de áudio: Matthias Unger, 2016

Salome (excerpt)

                          Matthew 6, 5-11

“Dance, Salome!”
– The teacher was strict
And did not care that I was tired
Mother kept saying that
I was complaining in vein,
Nobody would have pity on me
“When you conquer the best knights’ hearts
With your dance,
Think of me” –
Was her reply to my tears
She would leave me in the mirror hall by myself.
Outside, the sunshine rang on the palm branch
And my feet longed to run away where
Girls were ringing laughter in summer houses
And whispering about knights all the time.
“Dance Salome,
If you want to learn
You have to dance from matins
Till sunset.
Your heart should dictate the music
To your feet and arms.
Listen not with ears but with body!
Dance Salome,
Jingle your bracelets!
Hands are able to say a lot more than lips,
Do not bend your head.
Look straight forward!
Look up the at sky
And if you devote your look to any particular knight
Do not let a smile appear on your face.
The teacher was inaccessible and demanding
And even amused.
Dance Salome,
“Your body is created to get everything, whatever you wish
Without saying a single word.
And when you grow up
For just one dance
The whole kingdom
Will be spread under your feet like a carpet.
For just a single dance
Thousands of heads will take a bow before you,
And you will choose the only one
That will lead you into infinity.
Dance Salome,
You have to dance a lot till that day comes.”

Translation by Dalila Gogia