Das Kind Kalifornien

An den Wänden die Bilder von dem Kind,
das größer geworden ist als Kalifornien.
Du siehst sein Gesicht wachsen auf
blassen Fotografien und erkennst
das Kind an seinen Ohren, dem Blick,
der Sehnsucht nach dem Ende der Enge.
Das Kind Kalifornien schrieb nie einen Brief.
Es rief keinen an. Es ging fort und blieb
in der Ferne. Von den Wänden dort,
wo du schläfst, manchmal träumst,
blickt es dich an und doch nicht dich.
Rätsel, Zweifel, wildes Wollen, wonach
sucht so ein Kind, und wonach sucht es
nicht? In jeder Regung, jeder Bewegung,
jeder Entgegnung hat das Kind ein Gesicht,
das mahnt: Trau der Festigkeit der Dinge.
Da, die Gelächterschönheit. Glaub mir,
sagt das Kind an der Wand des Hauses,
das dir Asyl gewährt. Im Zweifel Zweifelnder.
Sei selber dein Sehnen. Wenn nötig ein Land.
Wenn nötig ein fernes. Wenn nötig Kalifornien.

© Mirko Bonné
Produção de áudio: Haus für Poesie / 2017

Zarokê Kalîforniyayê

Li dîwaran wêneyên vê zarokê
ji Kalîforniyayê mezintir bûye.
Tu rûyê wî li fotogirafên rengavêtî dibînî, mezin dibe
û tu zarokê bi guhê wî nas dikî, awir
hisret piștî dewiya tengasiyê.
Zaroka Kalîforniyayê qet nemek nenivîsand.
Wê têlêfonî tu kesî nekir. Ew lez çû
 û li xerîbiyê ma. Ji dîwaran wêdatir
ciyê ku tu lê  radikevî, carna xiiyal dikî,
li te dinhêre û lêbelê ne li te.
Tiștonek, guman, xwesteka hov
Li çi digere zarokeke wiha û
li çi nagere ? Di her hej,
her tevger, her bersîvê de
rûyekî zarok heye,
Zarok bi bîr tîne : baweriya dilsoziya tiștan
ji ber ku rindbûna tîqetîq,
bi min bawar ke dibêje zarok,
li dîwarê malê, yê
penaberî bi tê de.
Li gumana gumandar.
Bixwe bibe hisreta te. Gava hewce be welatek,
Gava hewce be xerîbî,
Gava hewce be Kalîforniya.

Werger Eskerê Boyîk