პოეტები ნაბიჯებს არ ითვლიან

“პოეტები ნაბიჯებს არ ითვლიან”
                                   - ქართული გამოთქმა
                                     
ისინი ითვლიან
სტრიქონებს და სიტყვებს სტრიქონებში და მარცვლებს სიტყვებში.
ითვლიან,
სად შეჩერდნენ, შეისვენონ, სული მოითქვან, დაიჩივლონ, ამოიკვნესონ, გაორმაგდნენ, სახე იცვალონ,
ითვლიან და ზომავენ,
როგორც ანტიკური ხუროთმოძღვრები, შუა საუკუნეთა ალქიმიკოსები, ბანკირები, მევახშეები, ბაზრის ჩარჩები, სადაზღვევო კომპანიის ოფიცრები, თერძები.
ისინი ითვლიან
ემოციებს, ვნებებს, ქარიზმებს, თვითმკვლელობებს, მეგობრებს, კახპებს, მნიშვნელოვან და უმნიშვნელო ადამიანებს, ქუჩის დღეებს, სახლის ღამეებს,
ითვლიან და ზომავენ
როგორც კენჭებს, რიყის ქვებს, ნათალ ლოდებს, მარმარილოს, გრანიტს, აგურებს,
რომ მერე ზუსტად მოარგონ და ამოაშენონ
თავშესაფრები, ტაძრები და სიმაგრეები
გასაქცევად, დასახუჭად, დასამალად, სააღმსარებლოდ...
მერე კი, ზოგჯერ, ისე ხდება,
ეს ტაძრები, სახლები და სიმაგრეები
სხვებისთვისაც თავშესაფრად იქცევა
და მაშინ უკვე აღარავის ახსენდება,
საშენ მასალად ვინ (რომ) გამოიყენეს,
დაჭრეს, გარანდეს, გათალეს თუ ჩაადუღაბეს...
...
სასკოლო სახელმძღვანელოებში ამ ყველაფრის განმარტებად წერია: ლექსი.

© Bela Chekurishvili
Extraído de: შეკითხვად სიზიფეს
Tbilisi: Diogenes, 2012
Produção de áudio: Haus für Poesie, 2018

Poets Never Count Their Steps

     "Poets Never Count Their Steps"
       Georgian proverb

They count lines and words in lines and syllables in words.
They count where to stop, rest, take a breath, complain, groan, change.
They count and measure like ancient architects, medieval alchemists, Jewish usuries, Meidani dealers,
insurance agents, tailors.
They count emotions, passions, charismas, suicides, friends, prostitutes, important or unimportant people,
street days, house nights.
They count and measure them as if they were pebbles, cobblestones, carved boulders, marble, granite,
bricks, so that to exactly fit them in to build shelters, temples, castles, there to run away, to hide, to confess.
But sometimes their houses, temples, castles turn out to be a shelter for others as well, and then nobody
remembers that he himself has been used as a building material, has been cut, planed, hewn, welded.

-Definition for all aforementioned, in a school chrestomathy – a poem.

Translation by Dalila Gogia