*** [Setkáváš se s lidmi]

Setkáváš se s lidmi
kteří hledají viníky pomocí příběhů z minulosti
I tobě vymysleli příběh
kvůli kterému se ti teď dějí ty nejhorší věci
I když tomu nevěříš
myslíš na to
myslíš na to denně
protože se týká toho nejbližšího
nejzranitelnějšího
Objevují se střípky vzpomínek
které zdánlivě nesouvisí se současností
Pohyb místo vůně
Otočíš se za barevnými punčochami
a celý den přemýšlíš proč tě to dojalo
Několikrát týdně se otřeseš vzpomínkou na něco hnusného 
a nevíš na co
Ale to je všechno
Žádné minulé životy
hříchy prababiček
odpovědnost za něco
co se stalo dávno předtím než ses narodila
Příběhy zůstanou
Jen jako příběhy

© Marie Šťastná
Produção de áudio: Haus für Poesie / 2018

*** [Du triffst Menschen]

Du triffst Menschen
die Schuldige durch Geschichten aus der Vergangenheit suchen
Auch für dich dachten sie sich eine aus
wegen der passieren dir jetzt die schlimmsten Dinge
Auch wenn du nicht daran glaubst
denkst du daran
du denkst täglich daran
denn es betrifft das ganz Nahe
das ganz Verletzliche
Erinnerungssplitter erscheinen
scheinbar nicht mit der Gegenwart verbunden
Bewegung statt Duft
Du drehst dich nach farbigen Strümpfen um
und überlegst den ganzen Tag warum dich das ergriff
Mehrmals pro Woche schaudert’s dir bei dem Gedanken an etwas
   Abscheuliches
und du weißt nicht an was
Doch das ist alles
Keine vergangenen Leben
Sünden der Urgroßmütter
Verantwortung für etwas
was geschah lange bevor du geboren wurdest
Geschichten bleiben
nur als Geschichten

Aus: Marie Šťastná, Wenn das Wasser kocht. Aus dem Tschechischen von Julia Miesenböck. Hochroth, Leipzig 2018.