Über den Umgang mit Tönen

Etwas über den Umgang mit Tönen, körperhaft
festgelegt: konsonanzlose Selbstbeobachtung,
das Kolorit der Nacktheit, gegenläufige
Reizbarkeiten. Lange Durststrecken, enggeführt.

Dann als Entwurf: Kulissen, die der Frühnebel
vor dünnfingrige Föhrenwälder schiebt.
Bruchlinien, aus denen bald die Hitze steigt
wie das Fieber schwerer Tiere.

Von pendelnder Kraft getrieben
rücken die Zeiger enger zusammen,
verlassen und holen einander ein,
wenn die Schatten am kürzesten sind.

Alles ist die Meisterschaft dessen, was es ist,
die Ausbreitung seiner Flächen,
die Zuspitzung seiner Spitzen,
die Ausformung seiner Form.

Was macht es da noch aus,
dass jeder Ton das Beispiel eines Tones ist,
was macht es aus, dass er nicht nur er selbst,
sondern auch die Betrachtung seiner selbst ist?

Extraído de: unveröffentlichtem Manuskript
Produção de áudio: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

O zaobchádzaní s tónmi

Niečo o zaobchádzaní s tónmi, telesne
Dané: sebapozorovanie bez súzvuku,
Kolorit nahoty, protichodné
Dráždivosti. Dlhé obdobia smädu, tesné.

Potom ako návrh: kulisy, ktorý rannú hmlu
Tlačí pred borovicové lesy s tenkými prstami.
Línie zlomu, z ktorých čoskoro stúpa teplo
Ako horúčka ťažkých zvierat.

Ťahané kyvadlovou silou
Sa ručičky túlia bližšie k sebe,
Opúšťajú sa a dobiehajú,
Keď sú tiene najkratšie.

Všetko je majstrovstvo toho, čo to je,
Rozširovanie jeho povrchu,
Zaostrovanie jeho špicov,
Formovanie jeho formy.

Čo ešte spôsobuje,
Že každý tón je príkladom tónu,
Čo spôsobuje, že nie je len sám sebou,
Ale aj pozorovaním seba samého?

Z nemčiny preložila Svetlana Žuchová