Hörbild in kleiner Besetzung

Ein Hörbild in kleiner Besetzung: Fenster,
beiderseits schmal in die Höhe gezogen,
fassen das sorgsam entbündelte Licht.
Statik, sagst du, sei vergessene Bewegung.
Selbst zu den untersten Rändern wäre noch
aufzublicken wie zu Regenbögen.

Unter dem Himmel entfalten sich
Substitutionen der Vollkommenheit.
Zwei Instrumente, alterslose Körper,
erzählen einander vom Zusammenklang
wie von geheim gehaltnen Rezepturen.
Ihre Mitwisser haben sie längst überlebt.

Im Mittelpunkt des Bildes imitiert ein Baum
den Wind. In spielerischem Ausgleich
sammelt er die Spannkraft seines Mittags:
„Nach dem Ausschwingen stehn wir aufrecht.“

Nun ließe sich also, sagst du, vermuten,
dass die Unruh im steiler stehenden Licht
mehr sei als die mechanische Seele der Zeit.
Sie veräußere sich in makellosen Diktionen,
jeder Satz ein Lehrstück seiner eignen Theorie,
die Reinschrift: mit Bestimmtheit
die Letztfassung augenblicklicher Wünsche.

© H.B.
Extraído de: unveröffentlichtem Manuskript
Produção de áudio: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Zvukový obraz v malom obsadení

Zvukový obraz v malom obsadení: okná
Na oboch stranách úzke a tiahnuce sa do výšky,
Zachytávajú svetlo starostlivo rozobraté na lúče.
Statika, hovoríš, je zabudnutý pohyb.
Aj na tie najnižšie okraje by sme sa mali
Dívať ako na dúhy.

Pod oblohou sa otvárajú
Substitúcie dokonalosti.
Dva nástroje, telá bez veku,
Si vzájomne rozprávajú o súznení
Ako o utajovaných receptoch.
Dávno prežili tých, čo ich tiež poznali.

V centre obrazu imituje strom
Vietor. V hravej kompenzácii
Zbiera silu svojho obeda:
„Keď sa prestaneme kývať, stojíme vzpriamene.“

Takže, hovoríš, sa dá predpokladať,
Že nepokoj v strmo sa týčiacom svetle
Je viac ako mechanická duša času.
Odcudzuje sa v bezchybných dikciách,
Každá veta je kúskom jeho vlastnej teórie,
Krasopis: zaiste
Posledná verzia okamžitých prianí.

Z nemčiny preložila Svetlana Žuchová