Veno Taufer

esloveno

Veno Taufer

inglês

KONCA SVETA PALIMPSEST

valovi vihajo
pergament
konca sveta palimpsest

pen
potem voda
led potem

blato
mah že
nov svet

potem klici
ali s severa z
juga z vzhoda ali

zahoda globoko
v gošči sargase
šum

za soncem
kosem pada kosem kosem
pada papir scefran spet

tipam suh
skoz razpoko
ognja od mlečkov obžgan

© Veno Taufer
Extraído de: Tercine za obtolčeno trobento
Ljubljana : Mladinska knjiga,
Produção de áudio: Študentska založba / Beletrina

OF WORLD’S END PALIMPSEST

waves crease
parchment
of world’s end palimpsest

of foam
then water
ice then

mud
moss already
a new world

then cries
either from north
south or east

west deep
in the clotted sargasso
humming

behind the sun
flake falls flake flake
falls paper torn again

dry I grope my way
through crack
of fire burned by milksap

Translated by Michael Scammell & author