Veno Taufer

esloveno

Karol Chmel

eslovaco

KONCA SVETA PALIMPSEST

valovi vihajo
pergament
konca sveta palimpsest

pen
potem voda
led potem

blato
mah že
nov svet

potem klici
ali s severa z
juga z vzhoda ali

zahoda globoko
v gošči sargase
šum

za soncem
kosem pada kosem kosem
pada papir scefran spet

tipam suh
skoz razpoko
ognja od mlečkov obžgan

© Veno Taufer
Extraído de: Tercine za obtolčeno trobento
Ljubljana : Mladinska knjiga,
Produção de áudio: Študentska založba / Beletrina

Palimsest konca sveta

vlny zhŕňajú
pergamen
konca sveta palimpsest

pien
potom voda
ľad potom

blato
mach už
nový svet

potom výkriky
či už zo severu z
juhu východu alebo

západu hlboko
v húštine z hnedých rias
šum

za slnkom
chumáč padá chumáč chumáč chumáč
padá papier opäť roztrhaný

ohmatávam suchý
cez štrbinu
ohňa pripálený iskerníkmi

Preložil Karol Chmel