Враните на Виена

Тук през ноември
е черно от врани
невъзмутими са чакат
нищо не искат
не се оплакват
оплакват ни
реят се
бавно и тежко на кръстове
да се прекръстим
преди да са ни прекръстили
прекалено са лъскави
оперение оперетно
и в скръбта има кич
реквизит
или друга естетика

Все повече идат и всеки ноември
врани с фракове
врани с фаготи
врани за реквиеми
като изпуснати ноти
атонални понякога
поограбили Шонберг
врани като авари
сред орлите на тази империя

Идат гробни и строги
и суетни и черни
(всяка империя
има своя ноември)

Все по-мъничко Моцарт
все по-мъничко Моцарт
все повече Салиери

© Georgi Gospodinov
Produção de áudio: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

The Crows of Vienna

Here November
is black with crows
unflustered waiting
not wanting anything
they don’t lament
they mourn us
they soar
slow and heavy in crosses
let’s cross ourselves
before they cross us out
they are too groomed
a feather operetta
there’s kitsch in death, too
and props
or another aesthetic

They come in murders and every November
tail-coat crows
bassoon crows
requiem crows
like skipped notes
sometimes atonal
stolen from Schonberg
crows like avars
in this empire of eagles

They come funereal, stern
proud and black
(every empire
has its November)

less of Mozart
less Mozart
more Salieri

Translated from Bulgarian by Maria Vassileva