СЕНКИТЕ НÈ ОДМИНУВААТ

Еден ден ќе се сретнеме,
како бротче од хартија и
лубеница што се лади во реката.
Немирот на светот ќе
биде со нас. Со дланките
ќе го помрачиме сонцето и со фенер
ќе се доближуваме.

Еден ден ветрот нема
да го промени правецот.
Брезата ќе испрати лисја
во нашите чевли пред прагот.
Волците ќе тргнат по
нашата невиност.
Пеперутките ќе го остават
својот прав врз нашите образи.

Една старица секое утро
ќе раскажува за нас во чекалната.
И ова што го кажувам е
веќе кажано: го чекаме ветрот
како две знамиња на граничен премин.

Еден ден сите сенки
                               ќе нè одминат.

© Nikola Madzirov
Produção de áudio: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Skuggorna går förbi oss

En dag kommer vi att mötas
som en pappersbåt
och en vattenmelon som kyls i floden.
Världens oro kommer att följa oss,
med händerna skall vi skymma solen
och med lyktor närmar vi oss varandra.

En dag skall vinden inte ändra riktning.
Björken kommer att skicka löv
till våra skor vid tröskeln.
Vargarna kommer att sätta efter
vår oskuld.
Fjärilarna skall lämna
sitt stoft på våra kinder.
Varje morgon kommer en gumma
att berätta om oss i väntrummet.
Även det jag säger har redan
sagts: vi väntar på vinden
som två flaggor vid gränsövergången.

En dag kommer alla skuggor att gå förbi oss.

Översättning av Miodrag Stankovski
Publicerade i Rester från ett annat sekel (Rámus, 2013)
© Rámus & Miodrag Stankovski