Terra

Terra,
pols,
plasmació del foc,
recer de mars,
matriu dels minerals,
sitja del gra,
aljub de l’aigua de la pluja,
nodridora de plantes i paraules.

Terra,
camí fressat pel temps,
matèria de la casa,
mesura de la sang,
escenari de pells i del desig.

Terra,
saliva,
teixit de fruites i d’aromes,
paisatge de la fam i de la mort,
t’estrenyo entre els meus dits,
et retinc entre els llavis,
t’esculpeixo amb el tacte,
et vesteixo de somnis.

Extraído de: Terra
Columna, 1994
Produção de áudio: Institut Ramon Llull

Land

Land,
dust,
mould of fire,
refuge from the oceans,
mineral's matrix,
storehouse of grain,
rain-tank for the rain-water
nourisher of plants and words.

Land,
a road worn by time,
the stuff of dwellings,
measure of blood,
a stage for the flesh and for desires.

Land,
saliva,
the weave of fruits and scents,
fieldscape of hunger and death,
I crush you between my fingers,
I place you between my lips,
I mould you with touch,
I clothe you with dreams.

Translated by Robert Archer