[Pirms templi nodedzinās, pirms...]

Pirms templi nodedzinās, pirms
tu stāvēsi pie drupām ļauns un sirms,
pirms pelni jūru saindēs,
tā kolonna vēl uzziedēs

kā rožukrūms – tā kolonna,
kur sastingusi dejas nakts.
Un asinsziedu smaržīgums
būs akmens nosodījums mums

par pārdejotiem tikumiem,
par aizsapņotiem likumiem.

© Amanda Aizpuriete
Extrait de: Vēstuļu vējš
Riga: Atēna, 2004
Production audio: Latvian Literature Centre

[Ehe der Tempel gebrandschatzt, ehe...]

Ehe der Tempel gebrandschatzt, ehe
du vor den Trümmern stehst böse und grau,
ehe die Asche das Meer vergiftet,
wird diese Säule aufblühn

wie ein Rosenstrauch – Säule, wo
erstarrt ist die Nacht der Tänze.
Und der Ruch der Blutblüten wird
Urteil des Steins sein über uns

übertanzter Gesetze wegen,
weggeträumter Tugenden wegen.

Aus dem Lettischen von Manfred Peter Hein