Tor Obrestad

norvégien

نقش على كتاب

لا تسل عن الاسماء
سم بالأسماء التي تروق لك
ولاتسل عن الاماكن
اعتبرها اماكنك انت
الاماكن التي لها حضور في وعيك
لا تسل لماذا كل هذا الابهام
وبدلا من كل ذلك
تخيل نفسك في الموقع نفسه
من التجربة نفسها
وحينها ان لم تنس اسمك
وانت جالس الى هذا الكتاب
حك فودك بطرف اصبعك السبابة
وفي ذاتك اكتشف
شخص استثنائي لم يكن له وجود
زمن كتابة هذا الكتاب

© Mansur Rajih
Production audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

Innriss i ei bok

Spørr ikkje etter namna
Ta dei namna du ønskjer
Spør ikkje etter stadene
Sjå på dei som stader
som alt fins i ditt eige sinn
Spør heller ikkje kvifor dette fåvitet er der
Førestill deg i staden at du eingong var i den same situasjonen
og fekk dei same opplevingane
Og har du ikkje alt gløymt namnet ditt
mens du sat med denne boka,
så klø deg i hovudet
Og du vil finna eit forunderleg menneske
som ikkje var til
då denne fortellinga vart skriven