Pikëzohet…

Pikëzohet
Kjo pikë uji,
ritmikisht
pikë,
pikë,
mbi qelqin e hollë të ndjenjës sime
pikon.
Nuk mundem t’i shpëtoj gërryerjes.
Kjo pikë uji
Pikëzohet si një fiksim i pashërueshëm
Pikë
Pikë rëndon
Derisa të vijë një ditë dhe ai qelq të kriset.
Të shpëtoj nga pesha
E një pike uji.

© Lindita Arapi
Extrait de: Melodi te heshtjes
Production audio: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Er tröpfelt…

Der Tropfen Wasser
Rhythmisch
Tropf
Tropf
Aufs dünnwandige Glas meines Gefühls
Tropft er.
Dem Aushöhlen kann ich nicht entkommen.
Der Tropfen Wasser
Tröpfelt
Wie meine unheilbare Fixierung
Tropf
Tropf
Schwer lastend.
Bis der Tag kommt da das Glas zerspringt.
Und ich der Bürde
Eines Tropfens
Wasser
Entrinne.

Übersetzung: Hans Joachim Lanksch