Frank Keizer

néerlandais

Donald Gardner

anglais

[want onder normale omstandigheden / ben ik opgegroeid]

want onder normale omstandigheden
ben ik opgegroeid
en in de crisisjaren ben ik volwassen geworden
dus is mijn poëzie een poëzie
van de crisis
waarin ik uiteengespat ben en schrijf
met wat er overblijft
de rotzooi die ik niet opruim
maar warm laat worden
in mijn handen, ingewanden
en het netwerk
dat oververhit raakt
en de weinig fijnzinnige realiteit toont
van iemand
die zevenentwintig is in 2015
en aan de beschrijving van zijn realiteit niet toekomt

© Frank Keizer & Uitgeverij Polis
Extrait de: Onder normale omstandigheden
Uitgeverij Polis, 2016
Production audio: Literaturwerkstatt / Haus für Poesie, 2016

[because under normal circumstances I have grown up]

because under normal circumstances
I have grown up
and I became an adult during the crisis years
my poetry is a poetry
of the crisis
in which I have burst open and write
with what remains
the mess I don’t clean up
letting it grow warm
in my hands, my innards
and the network
that gets overheated
showing the not exactly subtle reality
of someone
who is twenty-seven in 2015
and doesn’t add up to the description of his reality

Translated by Donald Gardner