ANGİNA PEKTORİS

Yarısı burdaysa kalbimin
              yarısı Çin'dedir, doktor.
Sarınehre doğru akan
             ordunun içindedir.
Sonra, her şafak vakti, doktor,
her şafak vakti kalbim
           Yunanistan'da kurşuna diziliyor.
Sonra, bizim burda mahkûmlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince
kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır
                     her gece, Doktor.
Sonra, şu on yıldan bu yana
benim fakir milletime ikrâm edebildiğim
Bir tek elmam var elimde, doktor,
Bir kırmızı elma:
                   kalbim...
Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis,
işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden
bende bu angina pektoris...

Bakıyorum geceye demirlerden
ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen
kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor...

© Yapı Kredi Yayınları

Angina pectoris

Wenn die Hälfte meines Herzens hier ist, Doktor,
                ist die andere Hälfte in China
bei der Armee,
           die hinabzieht, dem Gelben Fluss zu.
Und an jedem Morgen, Doktor,
an jedem Morgen, wenn es dämmert,
           wird mein Herz in Griechenland standrechtlich erschossen.
Und hier bei uns,
wenn die Gefangenen einschlafen und im Revier sich alles zur Ruhe legt,
weilt mein Herz in einem verfallenen Konak in Çamlica, Doktor,
                              jede Nacht.
Und seit diesen zehn Jahren, Doktor,
habe ich einen einzigen Apfel in der Hand,
den ich meinem armen Volk anbieten könnte,
einen roten Apfel:
                    mein Herz.
Nicht etwa Arteriosklerose oder Nikotin oder das Zuchthaus,
sondern all diese Dinge, mein Lieber Doktor,
all dies ist die Ursache meiner Angina pectoris.

Ich schaue die Nacht durch die Gitter,
und trotz der Last auf meiner Brust
schlägt mein Herz mit dem allerfernsten Gestirn.

Übersetzt von Helga Dağyeli und Yıldırım Dağyeli
in: “Die Luft ist schwer wie Blei”, Dağyeli Verlag 2000.