blogis yra gražus...

blogis yra gražus
svaiginimasis yra gražus blogis yra
gražus

yra blyškus nuovargis
miegančių mergaičių
skruostuose

perpildyto troleibuso pažastys
gaubia jas kaip tankiai sukaltos
prakaituojančios gegnės

troleibuso žodžiai gula ant gegnių
lyg traškančios čerpės

glitūs troleibuso plaučių vėjai
smelkiasi pro čerpes

išbalusios miega susivijusios mergaitės
tirpstančiuose kas stotelė namuose  

tvirtai apsikabinusios balzganos žolelės

l‘herbes mauvaises
fleures du mal

po darbo vairuotojai
virsta sodininkais
rauna piktžoles
baltos šaknys
meta į naktį
į juodą stotelių dirvožemį

© Agnė Žagrakalytė
Production audio: 2004 Books from Lithuania

[evil is beautiful]

evil is beautiful
intoxication is beautiful evil is
beautiful

a pale fatigue rests
on the cheeks
of sleeping girls

the armpits of an overcrowded trolley
enclose them like a thicket
of sweating rafters

the words of the trolley lay down
on the rafters like rattling roofing tiles

the viscous winds of trolley lungs
penetrate the tiles

pale entangled girls are sleeping
while at each stop their home melts more and more

tightly embracing pallid herbs

l’herbes mauvaises
fleures du mal

after work
the drivers become gardeners
weeding out
white roots
flinging them into the night
into the black soil of the bus stops

© Agnė Žagrakalytė
Translated by Kerry Shawn Keys