Luuk Gruwez

néerlandais

H.P. van Coller

afrikaans

Het geslacht

In mannen is het koud en vaak december.
In vrouwen is het meestal mei.
Zij willen glimmen, levenslang,
vermommen zich van top tot teen
om niet voortijdig te verschrompelen.
Zij blijven bezig met verblijven.

In mannen is het koud en houdt het op.
Mijn God, hoe dol zijn zij op eindigen.
Want mannen rammelen zich klaar
en zwaargewapend met zichzelf,
besteden zij hun dagen aan verstijven.

In vrouwen heerst een soepeler geslacht
waarin iets bloesemt, iets ontboezemt,
en waar zij tederheid bewaren
of heimwee naar een meer in Zwitserland.
Zij houden van beginnen en behouden.

In mannen is het oorlog, niets dan oorlog.
In vrouwen wordt geboren, totterdood.
Zij knipperen een poosje met hun ogen,
zij fonkelen, zij woelen even
en daar ontstaat een dapper nageslacht.
Eén man volstaat en het wordt afgeslacht.

In mannen is het koud en vaak december,
in vrouwen is het altijd mei.

© beim Verlag
Extrait de: Dieven en Geliefden
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000
Production audio: het beschrijf, brüssel 2002

Die Geslacht

Vir Herman de Coninck

In mans is dit koud en dikwels Desember.
In vrouens is dit meestal Mei.
Hul wil blink wees, lewenslank,
vermom hulself van kop tot tone.
om niet voortydig te verrimpel nie.
Hul bly besig met oorbly.

In mans is dit koud en hou dit op.
My God, hoe dol is hulle op eindes nie.
want mans die stoot hulleself klaar
en swaargewapend met hulself,
gebruik hul al hul tyd om styf te raak.

In vrouens heers ’n soepeler geslag
waarin iets bloei, iets ontboesem,
en waar hul tederheid bewaar
of heimwee na ’n meer in Switserland.
Hul hou van begin en behou.

In mans is dit altyd oorlog, niks anders as oorlog nie.
In vrouens word gebore, tot die dood.
Hul knipper ’n bietjie met hul oë,
hul fonkel, hul woel ’n bietjie
en daar ontstaan ’n dapper nageslag.
Eén man volstaan en dit word  afgeslag.

In mans is dit koud en dikwels Desember,
in vrouens is dit altyd Mei.

Translation: H.P. van Coller