Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
Extrait de: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Production audio: Ida Börjel

Dispositions préliminaires [1§ - 2§]

1a § C’est moi qui décide.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § La force de la loi est la suivante:
ordonner, prohiber, permettre, punir.


2a § La loi sur les biens de
consommation
est une loi principalement impérative.


2b § Elle s’applique à l’achat d’un bien
meuble qu’un
vendeur arrive à vendre à une acheteuse
en échange
de son oseille.
La loi sur les biens de consommation.
Une loi bonne. Exemplaire. Elle nous
concerne, nous, les hommes. Elle
concerne la vie même.

Traduit par Jonas (J) Magnusson