megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai

„…arról hoznak hírt, mi van a test túloldalán.”
(Pavel Florenszkij)


(i, Fra Angelico próbálkozásai)

Minden újabb és újabb Krisztussal, kit
kolostorok csendjében feszítek falakra,

újra és újra átélem szenvedéseit a kereszten,
könnyeim ködpáráján át látom csak, ahogy

megszületik, ahogy megszületik
ecsetvonásaim nyomán, újra és újra,
haldokló Jézus Urunk.


(ii, Rubljov belső monológja)

Isten nevet rajtunk, olykor sír is,
az ikon törött ablak az örökkévalóságra,
homálya elfedi az időt, egész a sírig,

csupasz fákat látsz, égboltot
átszelő villanyvezetéket,
kéményeket és háztetőket,
nekiállsz, kaparod a festéket,

égboltot látsz, fákat
átszelő fényes villanyvezetéket,
számolod az estéket, miközben
isten sír, isten nevet,

elkezd, de nem fejez be
helyetted semmit.


(iii, Raffaello Santi kételyei)

Sötét ragyogással elevenedik meg
a befejezetlen Madonna-kép minden éjszaka
az ággyal szemközti festőállványon.

© Attila Jász

Angefangene Schönheit. Das Regelwerk der Ikonenmalerei

"...sie berichten darüber, was jenseits des Körpers ist"
(Pavel Florenszkij)

(i. Versuche des Fra Angelico)

Mit jedem weiteren Christus, den ich
in der Stille der Klöster an die Wand spanne,

durchlebe ich immer wieder sein Leiden am Kreuze,
durch die Nebelkissen meiner Tränen sehe ich, wie

er geboren wird, wie er geboren wird mit meinen Pinselstrichen,
immer und immer wieder, unser sterbender Herr Jesus Christus.


(ii. Rubljows innerer Monolog)

Gott lacht über uns, manchmal weint er, die Ikone ist nur ein zerbrochenes Fenster
zur Ewigkeit hin, trüb verbirgt es die Zeit, bis in das Grab,

du siehst kahle Bäume, den Himmel teilende Stromleitungen,
Schornsteine und Dächer und beginnst an den Farben zu schaben,

du siehst den Himmel, Stromleitungen, die Bäume teilend, funkelnd,
und zählst die Abende, während Gott weint, Gott lacht,

beginnt, aber nichts beendet
an deiner Stelle.

(iii. Die Zweifel des Raffaello Santi)

Nacht für Nacht wird mit dunklem Leuchten das unvollendete Bild
der Madonna auf der Staffelei gegenüber des Bettes lebendig.

Ins Deutsche übertragen von Orsolya Kalász und Monika Rinck