Влак

Ако тръгвате от точка "А" към точка "Б",
без да слизате по пътя,
няколко години,
непременно ще се връщате на старото си място,
все едно къде.
Нека иначе го кажа:
по облото на чинията
топчето на слънцето
се търкаля
и –
докато го гониш с вилицата,
гледаш: пътят разсъмва.
И прибираш чинията
в сака.

© Galina Nikolova
Extrait de: Минавам
София: Свободно поетическо общество, 2000
Production audio: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Поезд

Если отправиться из точки А в точку Б,
не останавливаясь по пути,
несколько лет —
и вы непременно вернётесь на прежнее место,
всё равно куда.
Скажу по-другому:
по каёмке тарелки
солнечный круг
катится
и —
пока ты за ним гоняешься с вилкой,
уже и дорога светлеет.
Убираешь тарелку
в саквояж.

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
TextOnly, вып. 46 (2017)